Autoprzeciwciała w twardzinie układowej

Paweł Żebryk 1, Mariusz Puszczewicz 1
1 - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 654-660
ICID: 1154085
Article type: Review article
 
 
Twardzina układowa jest rzadką układową chorobą tkanki łącznej, w wyniku której dochodzi do postępującego włóknienia wielu narządów. Charakterystyczne jest występowanie w jej przebiegu dwóch klasycznych przeciwciał przeciwjądrowych: przeciw topoizomerazie I (Scl – 70, ATA) i przeciwcentromerowych (ACA). W ostatnich latach stwierdzono obecność przeciwciał przeciw szerszej grupie antygenów, m.in. RNA polimerazie III, fibrylarynie, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, jednak ich znaczenie kliniczne jest stosunkowo mało poznane, a do niedawna metody ich oznaczania były dostępne wyłącznie w specjalistycznych laboratoriach. W literaturze pojawiło się więcej doniesień wiążących występowanie poszczególnych autoprzeciwciał z cechami klinicznymi twardziny układowej, np. anty-RNA polimerazy III i twardzinowym przełomem nerkowym czy też anty-Ku z zapaleniem mięśni, stawów i przykurczami. Potwierdzeniem istotnej roli autoprzeciwciał w diagnostyce twardziny układowej jest włączenie ich do nowych kryteriów klasyfikacyjnych choroby ACR/EULAR z 2013 r. W pracy omówiono aktualny stan wiedzy na temat znaczenia klinicznego poszczególnych autoprzeciwciał w twardzinie układowej.
DOI: 10.5604/17322693.1154085
PMID 26035026 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Antinuclear Antibodies [9 powiązanych rekordów]
     scleroderma [30 powiązanych rekordów]
     systemic [11 powiązanych rekordów]
     Classification [615 powiązanych rekordów]
     Diagnosis [1293 powiązanych rekordów]
     Sensitivity and Specificity [8678 powiązanych rekordów]
     immunology [65 powiązanych rekordów]