Długość telomerów i transrenalne DNA izolowane
z moczu biorców nerki przeszczepionej


Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 649-653
ICID: 1153083
Article type: Review article
 
 
Transplantacja, ze względu na lepszą jakość i wydłużenie długości życia pacjentów, jest preferowaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Poszukuje się nieinwazyjnego badania oceniającego ryzyko wystąpienia ostrego i przewlekłego odrzucania oraz pogorszenia funkcji przeszczepionego narządu. Obserwowano wzrost stężenia transrenalnego DNA w moczu u pacjentów z zakażeniem układu moczowego oraz u biorców nerki podczas epizodu ostrego odrzucania. Pojawiły się także doniesienia o skracaniu się telomerów w chromosomach przeszczepionego narządu, jako skutku przyspieszonego starzenia się komórek i ich związku z wystąpieniem przewlekłej nefropatii przeszczepu i stopnia jej zaawansowania, a tym samym pogorszenia funkcji nerki. Celem pracy jest przybliżenie zastosowania analizy genetycznej moczu przez określenie długości telomerów oraz zawartości transrenalnego DNA do monitorowania funkcji nerki, a także oceny występowania ostrego i przewlekłego odrzucania u pacjentów po przeszczepieniu nerki. Analiza genetyczna materiału wiąże się z określeniem zawartości transrenalnego DNA oraz długości telomerów DNA izolowanego z moczu biorców nerki. Zaprezentowane metody zakładają oznaczenie profilu genetycznego zarówno biorcy przeszczepionego narządu, jak i dawcy nerki, dzięki któremu można zidentyfikować źródło materiału genetycznego w moczu pacjenta. Wymiernym efektem stosowania tych metod mogłoby być uzupełnienie oceny występowania ostrego i przewlekłego odrzucania oraz funkcji przeszczepionych nerek o nowoczesną, nieinwazyjną metodę badawczą, jaką jest analiza długości telomerów z osadu moczu i zawartości transrenalnego DNA w moczu.
PMID 25983303 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     biorca nerki [0 powiązanych rekordów]
     transrenalne DNA [0 powiązanych rekordów]
     telomery [3 powiązanych rekordów]
     kidney recipient [0 powiązanych rekordów]
     Transplantation [251 powiązanych rekordów]
     transrenal DNA [0 powiązanych rekordów]
     Telomeres [11 powiązanych rekordów]