Glikowana albumina jako wskaźnik glikemii w cukrzycy i jej naczyniowych powikłaniach

Maria Warwas 1, Ewa Żurawska-Płaksej 1, Dagmara Ciężka 1, Agnieszka Piwowar 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 638-648
ICID: 1153082
Article type: Review article
 
 
Efektywna kontrola glikemii jest bardzo istotna w zapobieganiu powstawania i pogłębianiu się chronicznych powikłań u chorych na cukrzycę. Wiadomo, że u tych chorych w stosunku do ludzi bez cukrzycy wzrasta stężenie glikowanych białek. Wśród nich hemoglobina glikowana, HbA1c jest uznanym złotym standardem, kontroli glikemii w praktyce klinicznej. Jej wartość diagnostyczna jest jednakże ograniczona w sytuacjach klinicznych, które mają wpływ na okres życia erytrocytów (90-120 dni) oraz sytuacjach, w których glikemia ulega znacznym lub szybkim zmianom w krótkim czasie. Poszukiwanie możliwości pokonywania ograniczeń związanych z wartością diagnostyczną HbA1c zaowocowało wzrostem zainteresowania glikowaną albuminą (GA) jako użytecznym, średnioterminowym (17-21 dni) wskaźnikiem glikemii oraz białkiem patogennym w cukrzycy.
Po krótkim przedstawieniu HbA1c, jako długoterminowego wskaźnika glikemii, w niniejszym opracowaniu skupiono się na przedstawieniu (a) glikacji albuminy i najważniejszych właściwości GA, (b) metod oznaczania GA i ich analitycznej charakterystyce, (c) klinicznego znaczenia oznaczania GA jako wskaźnika glikemii i jego związkach z występowaniem powikłań naczyniowych u chorych na cukrzycę. Ponadto, wspomniano także o ograniczeniach diagnostycznych oznaczania GA.
PMID 25983302 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     diabetes [999 powiązanych rekordów]
     glycemic control [43 powiązanych rekordów]
     HbA1c [90 powiązanych rekordów]
     Fructosamine [15 powiązanych rekordów]
     Glycated albumin [4 powiązanych rekordów]
     cukrzyca [219 powiązanych rekordów]
     kontrola glikemii [4 powiązanych rekordów]