Rola płytek krwi w zakażeniach

Bartłomiej Micota 1, Beata Sadowska 1, Barbara Różalska 1
1 - Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 624-632
ICID: 1153073
Article type: Review article
 
 
Płytki krwi są kojarzone z ich główną funkcją, tj. utrzymaniem prawidłowego przepływu krwi oraz procesem krzepnięcia, chociaż wiadomo, że wykazują również aktywność biologiczną w innych ważnych procesach, np. w rozwoju nowotworów, w stanach zapalnych o różnym podłożu oraz w chorobach infekcyjnych. Podczas zakażenia płytki krwi, dzięki swoistym receptorom TLR (Toll-like receptor), rozpoznającym wzorce molekularne związane z patogenami – (PAMPs)(pathogen associated molecular patterns), są aktywowane obecnością mikroorganizmów lub substancjami uwalnianymi przez uszkodzone komórki/tkanki. Dalsza aktywność przeciwdrobnoustrojowa płytek opiera się na ich zdolności do fagocytozy, generowania reaktywnych form tlenu – ROS (reactive oxygen species) oraz syntezy, magazynowania i uwalniania białek/peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Innym, zachodzącym jednocześnie mechanizmem działania trombocytów w zakażeniach ostrych, jest ich aktywność immunomodulacyjna. Jest oparta m.in. na zdolności wydzielania przez płytki czynników chemotaktycznych, pozwalających na gromadzenie się w miejscu infekcji profesjonalnych komórek immunokompetentnych, wzmacniając tym samym skuteczną eradykację czynnika zakaźnego. Natomiast w zakażeniach przewlekłych płytki krwi, dzięki wydzielaniu licznych czynników wzrostowych i cytokin, wspomagają mechanizmy odporności nabytej. Ich aktywność polega na przyspieszaniu dojrzewania komórek dendrytycznych i innych komórek prezentujących antygeny, stymulowaniu limfocytów B do przekształcenia się w aktywne plazmocyty wytwarzające immunoglobuliny oraz nasilaniu aktywności limfocytów T. Niestety, w pewnych sytuacjach (przy istnieniu określonych czynników ryzyka) interakcje drobnoustrojów z płytkami krwi mogą być przyczyną powstawania patologii w obrębie układu krwionośnego, czasem o wymiarze ogólnoustrojowym.
PMID 25983300 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     platelets [79 powiązanych rekordów]
     Inflammation [877 powiązanych rekordów]
     Hemostasis [175 powiązanych rekordów]
     antimicrobial activity [298 powiązanych rekordów]
     Immunomodulation [54 powiązanych rekordów]
     infective endocarditis [66 powiązanych rekordów]