Rola mikrośrodowiska szpiku kostnego w patogenezie szpiczaka plazmocytowego

Artur Jurczyszyn 1, Joanna Gdula-Argasińska 2, Agata Kosmaczewska 3, Aleksander B. Skotnicki 1
1 - Katedra i Klinika Hematologii, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2 - Zakład Radioligandów, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
3 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda, Polska Akademia Nauk, Wrocław
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 521-533
ICID: 1150216
Article type: Review article
 
 
Szpiczak plazmocytowy (multiple myeloma, MM) jest jednym z najczęstszych złośliwych nowotworów hematologicznych. Pozostaje nadal chorobą nieuleczalną. Od dziesięcioleci podstawą leczenia była niecelowana terapia z zastosowaniem leków cytostatycznych i immunosupresyjnych. Ponieważ szpiczak najczęściej występuje w populacji pacjentów w podeszłym wieku źle tolerujących agresywną terapię, nieswoiste podejścia lecznicze prowadziły często do skrócenia przeżywalności pacjentów. Intensywne badania nad MM, umożliwiły identyfikację oddziaływań międzycząsteczkowych zachodzących między komórkami MM, a szpikowym mikrośrodowiskiem nowotworu, odpowiedzialnych za rozwój choroby i powiązanych z nią powikłań, takich jak osteolityczne zmiany kostne. Poznanie molekularnych mechanizmów działania cząsteczek adhezyjnych, cytokin i szlaków sygnałowych, uczestniczących w rozwoju i progresji MM, doprowadziło do opracowania nowoczesnych, celowanych terapii, poprawiających jakość życia pacjentów i znacznie wydłużających medianę czasu przeżycia. Omówiono stan wiedzy dotyczący molekularnych mechanizmów patogenetycznych sprzyjających progresji nowotworu i prowadzących do niszczenia tkanki kostnej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia oddziaływań ze szpikowym mikrośrodowiskiem nowotworu.
DOI: 10.5604/17322693.1150216
PMID 25983291 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     komórki śródbłonka [1 powiązanych rekordów]
     angiogeneza [36 powiązanych rekordów]
     mikrośrodowisko komórkowe [0 powiązanych rekordów]
     szpiczak plazmocytowy [5 powiązanych rekordów]
     Endothelial Cells [56 powiązanych rekordów]
     angiogenesis [229 powiązanych rekordów]
     cells microenvironment [0 powiązanych rekordów]
     Multiple Myeloma [192 powiązanych rekordów]