Eozynofilowe zapalenie powięzi

Karolina Niklas 1, Arkadiusz Niklas 2, Mariusz Puszczewicz 1
1 - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2 - Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 488-495
ICID: 1149872
Article type: Review article
 
 
Eozynofilowe zapalenie powięzi jest rzadką chorobą tkanki łącznej o niewyjaśnionej etiologii i patogenezie, zaliczane do zespołów twardzinopodobnych. Charakteryzuje się zwłóknieniem skóry i tkanek podskórnych, ze znacznym stwardnieniem powięzi. Niekiedy dochodzi do zajęcia narządów wewnętrznych. W badaniach laboratoryjnych cechą charakterystyczną jest eozynofilia obwodowa. Choroba wymaga różnicowania z twardziną układową, neurogennym włóknieniem układowym, zespołem eozynofilia-mialgia, scleromyxedemą, zespołem hipereozynofilowym i Churga-Strauss. Pewne rozpoznanie ustala się na podstawie badania histopatologicznego. W leczeniu najczęściej stosuje się glikokortykosteroidy i/lub leki immunosupresyjne. Skuteczne okazały się też inne leki, m.in. dapson, infliximab czy rituximab. Rokowanie jest przeważnie dobre, chociaż leczenie jest najczęściej długotrwałe. W pracy podsumowano aktualną wiedzę na temat eozynofilowego zapalenia powięzi.
DOI: 10.5604/17322693.1149872
PMID 25897110 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     eosinophilic fasciitis [3 powiązanych rekordów]
     Shulman disease [0 powiązanych rekordów]
     immunosuppressive treatment [6 powiązanych rekordów]
     zespół Shulmana [0 powiązanych rekordów]
     leczenie immunosupresyjne [11 powiązanych rekordów]