Metody genetyczne w diagnostyce hematoonkologicznej

Arkadiusz Macheta 1, Sylwia Chocholska 1, Monika Podhorecka 1
1 - Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 475-487
ICID: 1149871
Article type: Review article
 
 
Zastosowanie różnorodnych technik diagnostycznych, takich jak cytogenetyka klasyczna, cytogenetyka molekularna czy też nowoczesne metody biologii molekularnej w diagnostyce hematoonkologicznej pozwala na poznanie i zrozumienie podstaw transformacji nowotworowej, co umożliwia wdrożenie skutecznej terapii. Podstawowe znaczenie ma więc udoskonalanie i podwyższanie standardów diagnostycznych w zakresie badań genetycznych, a techniki diagnostyczne muszą być optymalizowane w celu zapewnienia wiarygodnych wyników do prawidłowej opieki nad pacjentem. Celem prezentowanej pracy jest przybliżenie czytelnikom wiedzy na temat zasad, na których opierają się stosowane w diagnostyce hematoonkologicznej metody genetyczne, a także omówienie ich znaczenia w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w określonych chorobach.
DOI: 10.5604/17322693.1149871
PMID 25897109 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     molecular diagnostics [17 powiązanych rekordów]
     cytogenetic diagnostics [0 powiązanych rekordów]
     Hematological malignancies [18 powiązanych rekordów]
     diagnostyka molekularna [4 powiązanych rekordów]
     diagnostyka cytogenetyczna [0 powiązanych rekordów]
     nowotwory hematologiczne [2 powiązanych rekordów]