Struktura, regulacja oraz funkcje błonowej cyklazy guanylanowej typu A

Małgorzata Mitkiewicz 1
1 - Laboratorium Białek Sygnałowych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 457-468
ICID: 1148746
Article type: Review article
 
 
Cyklaza guanylanowa typu A (GC-A) należy do rodziny błonowych cyklaz guanylanowych pGC), które, podobnie jak cytosolowe cyklazy guanylanowe (sGC), katalizują reakcję syntezy jednego z podstawowych drugorzędowych przekaźników sygnału, jakim jest cykliczny GMP (cGMP), regulujący wiele różnych procesów komórkowych. Mimo że obie postaci GC wytwarzają ten sam wtórny przekaźnik sygnału, to jednak aktywacja każdej z nich uruchamia odmienne szlaki sygnałowe, prowadzące do różnych wyników procesów komórkowych. Wynika z tego, że o ostatecznym efekcie cGMP decyduje miejsce jego syntezy w komórce (cytosol lub błona komórkowa). Błonowa cyklaza guanylanowa typu A jest białkiem homodimerycznym, aktywowanym w wyniku wiązania uwolnionych do krwiobiegu peptydów natriuretycznych (ANP – przedsionkowy peptyd natriuretyczny i BNP – mózgowy peptyd natriuretyczny) w części zewnątrzkomórkowej enzymu. Powszechna ekspresja GC-A w różnych typach komórek i tkanek wskazuje, że białko to może regulować wiele procesów zachodzących w organizmie. Poza, najdokładniej udokumentowaną w literaturze, rolą GC-A w układzie sercowo-naczyniowym zaobserwowano, że białko to uczestniczy również m.in. w procesie nowotworzenia i jest
zaangażowane w regulację reakcji zapalnej.
W pracy przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące budowy, funkcji oraz regulacji aktywności katalitycznej GC-A, a także regulacji ekspresji genu kodującego ten enzym.
DOI: 10.5604/17322693.1148746
PMID 25897107 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     cykliczny GMP [1 powiązanych rekordów]
     cyklazy guanylanowe [0 powiązanych rekordów]
     błonowa cyklaza guanylanowa typu A [0 powiązanych rekordów]
     regulacja aktywności katalitycznej oraz ekspresji GC-A [0 powiązanych rekordów]
     Cyclic GMP [5 powiązanych rekordów]
     guanylyl cyclases [0 powiązanych rekordów]
     particulate guanylyl cyclase type A [0 powiązanych rekordów]
     physiological functions of GC-A [0 powiązanych rekordów]