Astrocyty w udarze niedokrwiennym mózgu – potencjalny cel strategii neuroprotekcyjnych

Bożena Gabryel 1, Daniela Kasprowska 1, Alicja Kost 1, Krzysztof Łabuzek 2, Tomasz Urbanek 3
1 - Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
2 - Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
3 - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 384-397
ICID: 1147866
Article type: Review article
 
 
Udary niedokrwienne mózgu stanowią jedną z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności osób dorosłych na świecie. Obecnie stosowane postępowania terapeutyczne w udarze niedokrwiennym nie dają zadowalających wyników. Coraz częściej zwraca się uwagę, że działania farmakologiczne zmierzające do ograniczenia strefy uszkodzenia powinny uwzględniać utrzymanie funkcji protekcyjnych astrocytów, które tworzą wraz z neuronami i komórkami śródbłonka naczyń jednostkę neurowaskularną. Astrocyty pełnią główne funkcje warunkujące prawidłowe działanie neuronów, zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych. W zawale mózgu regulują równowagę wodno-elektrolitową, mózgowy przepływ krwi, uczestniczą w utrzymaniu integralności bariery krew-mózg, kontrolują zewnątrzkomórkowe stężenie glutaminianu i wydzielają substancje neuroprotekcyjne. Jednak astrocyty mogą się przyczyniać do powiększenia strefy niedokrwienia ponieważ biorą udział w procesach zapalnych i wydzielają substancje neurotoksyczne. W pracy omówiono badania eksperymentalne i kliniczne dotyczące adaptacyjnej i patologicznej roli astrocytów we wczesnej i późnej fazie udaru niedokrwiennego mózgu. Zwrócono szczególną uwagę na specyficzne cechy tych komórek, które mogą stanowić potencjalny cel strategii neuroprotekcyjnych.
DOI: 10.5604/17322693.1147866
PMID 25897099 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Astrocytes [32 powiązanych rekordów]
     ischemic stroke [103 powiązanych rekordów]
     Brain [294 powiązanych rekordów]
     neuroprotection [76 powiązanych rekordów]
     astrocyty [0 powiązanych rekordów]