Rośliny jako alternatywne źródło białek terapeutycznych

Marta Łucka 1, Tomasz Kowalczyk 2, Janusz Szemraj 3, Tomasz Sakowicz 2
1 - Studentka V roku kier. Biotechnologia UŁ. Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
2 - Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
3 - Zakład Biochemii Medycznej Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 362-373
ICID: 1145824
Article type: Review article
 
 
Ostatnie lata, przynoszą systematyczny wzrost zainteresowania ośrodków naukowych opracowaniem wydajnych, roślinnych systemów ekspresji heterologicznych białek o szerokim zastosowaniu. Stanowią alternatywę wobec systemów tradycyjnych wykorzystujących komórki bakteryjne, drożdżowe, owadzie czy ssacze. Techniki identyfikacji, charakteryzowania i izolacji genów oraz skuteczne metody transformacji genetycznej roślin pozwalają na poszerzanie źródeł pozyskiwania produktów białkowych. Duże nadzieje wiąże się z możliwością wykorzystania roślin jako swoistych bioreaktorów do produkcji białek o znaczeniu terapeutycznym. Metoda ma wiele zalet, z których najważniejsze to: możliwość znaczącego obniżenia kosztów produkcji, bezpieczeństwo stosowania otrzymanych produktów, czy tzw. obróbka potranslacyjna białka typowa dla komórek eukariotycznych. Grupą białek budzących największe zainteresowanie są liczne farmaceutyki, a wiele udanych doświadczeń potwierdza możliwość uzyskiwania heterogennych białek o potencjale terapeutycznym. Należą do nich m.in.: przeciwciała monoklonalne, antygeny szczepionkowe czy różne cytokiny. W pracy omówiono wybrane rekombinowane białka należące do trzech wymienionych grup, których ekspresję uzyskano w komórkach roślinnych. Białka te mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w terapii lub prewencji wielu chorób wirusowych, bakteryjnych czy nowotworowych.
DOI: 10.5604/17322693.1145824
PMID 25811472 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     transgenic plants [10 powiązanych rekordów]
     Antibodies [286 powiązanych rekordów]
     Vaccines [120 powiązanych rekordów]
     Cytokines [411 powiązanych rekordów]
     Therapeutic Proteins [1 powiązanych rekordów]
     rośliny transgeniczne [1 powiązanych rekordów]
     przeciwciała [6 powiązanych rekordów]
     szczepionki [7 powiązanych rekordów]