Infekcje ludzkim wirusem cytomegalii po transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych – metody diagnostyczne i znaczenie monitorowania poziomu DNA wirusa

Joanna Bocian 1, Danuta Januszkiewicz-Lewandowska 2
1 - Zakład Diagnostyki Medycznej w Poznaniu
2 - Zakład Diagnostyki Medycznej w Poznaniu; Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Klinika Onkologii Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 252-263
ICID: 1141100
Article type: Review article
 
 
Zakażenie wirusem hCMV jest powszechne. Nosicielami wirusa jest 30-90% populacji. U osób będących w stanie immunosupresji skuteczna eliminacja wirusa przez komórki efektorowe układu odpornościowego nie jest możliwa. Aktywna infekcja hCMV u pacjentów poddanych HSCT może się stać przyczyną poważnych komplikacji potransplantacyjnych, niepowodzenia transplantacji, a nawet zgonu. Oprócz bezpośrednich skutków infekcji hCMV obserwuje się również u biorców przeszczepów działanie pośrednie, takie jak pogłębianie stanu immunosupresji czy rozwój/zaostrzenie GvHD. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń hCMV jest obecnie rutynowo stosowana u pacjentów poddanych HSCT. Zastosowanie znajdują przede wszystkim metody molekularne, pozwalające na szybką i czułą detekcję materiału genetycznego wirusa. Metody oparte na reakcji PCR zastąpiły starsze, takie jak kultury wirusowe lub detekcja antygenów wirusowych. Użycie metod ilościowych, jak R-T PCR, umożliwia identyfikację pacjentów z grupy wysokiego ryzyka rozwoju choroby hCMV, szybkie wdrożenie odpowiedniej profilaktyki lub leczenia, a także obserwowanie skuteczności terapii, dodatkowo ułatwiając podejmowanie decyzji co do jej modyfikacji. Zastosowanie leczenia wyprzedzającego, opierającego się na monitorowaniu poziomu DNA wirusa, doprowadziło w ostatnich latach do znacznego obniżenia chorobotwórczości i śmiertelności w wyniku aktywnej infekcji hCMV u pacjentów po HSCT. Strategia profilaktyki wybiórczej pozwala również na ograniczenie grupy pacjentów kwalifikowanych do rozpoczęcia toksycznego leczenia przeciwwirusowego, opóźniającego rozwój swoistej odpowiedzi immunologicznej wobec wirusa. Wystąpienie objawowej choroby hCMV nadal wiąże się z wysoką śmiertelnością wśród biorców HSCT. Diagnostyka infekcji hCMV wymaga dalszego rozwoju, a obecnie stosowane metody ilościowe ujednolicenia i optymalizacji.
DOI: 10.5604/17322693.1141100
PMID 25720612 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     human cytomegalovirus [6 powiązanych rekordów]
     Hematopoietic Stem Cell Transplantation [463 powiązanych rekordów]
     hCMV DNA level [0 powiązanych rekordów]
     molecular diagnosis [17 powiązanych rekordów]
     prophylaxis [237 powiązanych rekordów]