Elastografia SWE w ocenie włóknienia wątroby

Urszula Zaleska-Dorobisz 1, Aleksander Pawluś 1, Marta Kucharska 2, Marcin Inglot 1
1 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
2 - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 221-226
ICID: 1140338
Article type: Review article
 
 
Włóknienie wątroby jest częstym następstwem przewlekłych chorób wątroby, zwłaszcza przewlekłego zapalenia wirusowego wątroby typu B i C. Złotym standardem w ocenie włóknienia wątroby nadal pozostaje biopsja. Ze względu na jej inwazyjny charakter i możliwość poważnych powikłań coraz większą rolę odgrywają bezinwazyjne techniki oceny włóknienia, np. oparty na analizie biochemicznej Fibrotest, czy metody elastograficzne. Elastografia jest nową techniką ultrasonograficzną pozwalającą określić twardość tkanek i narządów. Spośród kilku technik elastograficznych do określania stopnia włóknienia wątroby wykorzystuje się Transient Elastograpy (TE), czyli FibroScan, Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) i Elastografię SWE. SWE jest najnowszą techniką dwuwymiarowej elastografii umożliwiającą ilościowe określenie twardości miąższu wątroby w kPa w czasie rzeczywistym. Nałożenie kolorowej mapy twardości tkanki na standardowy obraz USG umożliwia dokładny wybór miejsca wykonania pomiaru, co znacznie zwiększa precyzję oceny stopnia włóknienia. Przedstawiono procesy prowadzące do włóknienia wątroby, jak również sposoby jego oceny, m.in. biopsję, Fibrotest i elastografię. Głównym celem pracy jest przybliżenie techniki Elastografii SWE (Shear-Wave Elastography) oraz krótkie przedstawienie wyników najważniejszych dotychczasowych badań klinicznych związanych z jej zastosowaniem w celu oceny stopnia włóknienia wątroby. Omówiono kilka przykładowych badań SWE wykonanych u pacjentów o różnym stopniu zaawansowania włóknienia – od F0 do F4 w skali METAVIR.
DOI: 10.5604/17322693.1140338
PMID 25720608 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     elastography [25 powiązanych rekordów]
     SWE [0 powiązanych rekordów]
     shear wave [1 powiązanych rekordów]
     liver fibrosis [71 powiązanych rekordów]
     Liver biopsy [47 powiązanych rekordów]
     METAVIR [2 powiązanych rekordów]
     HCV [226 powiązanych rekordów]
     Fibroscan [8 powiązanych rekordów]