Nadciśnienie tętnicze w przebiegu pierwotnego hiperaldosteronizmu u kobiet w ciąży

Magdalena Wyskida 1, Katarzyna Wyskida 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 2, Iwona Maruniak-Chudek 3, Jerzy Sikora 4, Jerzy Chudek 1
1 - Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 - Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 - Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4 - Katedra i Klinika Perinatologii i Ginekologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 207-213
ICID: 1140336
Article type: Review article
 
 
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób sercowo-naczyniowych występujących w ciąży. Mimo że pierwotny hiperaldosteronizm (PHA) to najczęstsza przyczyna wtórnego nadciśnienia tętniczego o podłożu endokrynnym, jest bardzo rzadko rozpoznawany u kobiet ciężarnych. W dostępnej literaturze opisano dotychczas około 50 przypadków PHA wikłających przebieg ciąży. PHA jest często przyczyną opornego nadciśnienia tętniczego i może stanowić stan zagrożenia życia zarówno ciężarnej, jak i płodu. Rozpoznanie PHA u ciężarnych jest utrudnione ze względu na antagonistyczne wobec aldosteronu działanie progesteronu, fizjologiczny wzrost wydzielania aldosteronu w ciąży oraz często brak hipokaliemii. Możliwości leczenia farmakologicznego typowego dla PHA są również ograniczone z powodu antyandrogennego działania spironolaktonu, braku badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania eplerenonu u kobiet w ciąży i braku powszechnej dostępności amiloridu. Leczenie zabiegowe można zastosować jedynie we wczesnej ciąży. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat postępowania w przypadku rozpoznania PHA u kobiety ciężarnej oraz systematyczny przegląd dostępnych w literaturze opisów przypadków.
DOI: 10.5604/17322693.1140336
PMID 25720606 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Hypertension [923 powiązanych rekordów]
     Primary aldosteronism [8 powiązanych rekordów]
     Pregnancy [16542 powiązanych rekordów]
     pierwotny hiperaldosteronizm [2 powiązanych rekordów]