Rola TUBB3 w odpowiedzi komórek nowotworowych na epotilony i taksany

Agnieszka Marczak 1, Aneta Rogalska 1
1 - Katedra Termobiologii, Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 158-164
ICID: 1138199
Article type: Review article
 
 
W czasach zwiększonej zachorowalności na nowotwory i pojawiającej się bardzo często oporności na stosowane leki, niezwykle cenne są nowe dane na temat mechanizmów działania poszczególnych związków. Tematem artykułu są związki należące do grupy stabilizatorów mikrotubul – taksany i ich nowa generacja - epotilony. Ze względu na to, że ich molekularnym celem są mikrotubule, skupiono uwagę głównie na roli, jaką odgrywa nadekspresja jednego z izotypów tubuliny w odpowiedzi komórek nowotworowych, zwłaszcza raka jajnika. Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że jedną z przyczyn nieskuteczności taksanów jest oporność rozwijająca się w przypadku komórek wykazujących nadekspresję b-tubuliny klasy III (TUBB3). Epotilony natomiast, najprawdopodobniej ze względu na ich zdolność do wiązania się w równym stopniu z β-tubuliną klasy I i III są skuteczne w tych komórkach, co daje im przewagę nad taksanami. Należy także podkreślić rolę mikroRNA, czynników transkrypcyjnych oraz innych białek związanych z aktywacją mikrotubul w tworzeniu oporności na taksany i przełamywaniu tej oporności przez epotilony. Szczególnie ważne wydaje się powiązanie ekspresji TUBB3 oraz białek Glis, będących końcowymi efektorami szlaku Hedgehog, odpowiadającego m.in. za homeostazę komórek. Dzięki danym potwierdzającym, że nadekspresja Gli1 jest związana z obniżeniem odpowiedzi na chemioterapię udało się, po zastosowaniu odpowiedniego inhibitora, uwrażliwić komórki na epotilony.
PMID 25661915 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     TUBB3 [0 powiązanych rekordów]
     epotilony [0 powiązanych rekordów]
     komórki nowotworowe [2 powiązanych rekordów]
     Epothilones [9 powiązanych rekordów]
     cancer cells [9 powiązanych rekordów]