Znaczenie aneksyny V w chorobach nerek

Anna Jakubowska 1, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska 1
1 - Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 153-157
ICID: 1138198
Article type: Review article
 
 
Aneksyna V (An V) jest białkiem należącym do rodziny białek cytoplazmatycznych wiążących wapń, znajdującym się w wielu tkankach organizmu, m.in w komórkach kanalików dystalnych oraz nabłonka kłębuszków nerkowych. Dotychczas poznana biologiczna rola tego białka jest związana z apoptozą. An V jest uznawana za wczesny marker tego procesu i wykorzystywana w jednej z częściej stosowanych technik detekcji apoptozy, przez wykrywanie zmian biochemicznych i morfologicznych zachodzących w komórkach. Oznaczanie jej może być pomocne do wyjaśnienia wielu procesów zachodzących w nerkach. Jej zwiększone stężenie wykazano zarówno w stanach ostrych, jak i przewlekłych. Stosując aneksynę V do identyfikacji komórek będących we wczesnej fazie apoptozy w ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek o etiologii Escherichia coli wykazano, że hemolizyny patogennych bakterii stymulują śmierć komórek cewkowych, a nasilenie tego procesu zależy od dawki i czasu działania toksyny. W badaniach nad mechanizmem urazu reperfuzyjnego w ostrym uszkodzeniu nerek stwierdzono ochronne działanie syntetycznego homodimeru aneksyny V na komórki cewek nerkowych. W nefropatii cukrzycowej wykorzystano natomiast aneksynę V do badań nad wpływem zaburzeń metabolicznych na nasilenie apoptozy w komórkach cewek nerkowych. Ponadto oceniano przydatność oznaczania tego białka, jako biochemicznego markera miażdżycy u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz wykorzystano w badaniach przyczyn upośledzonej odporności u pacjentów z tym rozpoznaniem. Dotychczas ukazały się nieliczne prace dotyczące znaczenia aneksyny V w chorobach nerek w populacji dziecięcej. U dzieci z zespołem nerczycowym oceniono przydatność prognostyczną aneksyny V, a także apoptozę limfocytów T.
PMID 25661914 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Annexin V [3 powiązanych rekordów]
     Kidney Diseases [40 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     aneksyna V [0 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]