Uroplakiny jako markery chorób układu moczowego

Jolanta Lis 1, Iwona Kątnik-Prastowska 1, Krzysztof Tupikowski 2, Agata Matejuk 1
1 - Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 98-113
ICID: 1137087
Article type: Review article
 
 
Unikatowym elementem budowy pęcherza moczowego jest urotelium, wielowarstwowa błona, która rozciąga się od miedniczki nerkowej do cewki moczowej. Błona urotelialna pokrywa w ponad 90% wewnętrzną część pęcherza moczowego i jest w bezpośrednim kontakcie z moczem. Urotelium zbudowane jest z charakterystycznych, dwuwymiarowych, asymetrycznych płytek, których głównym integralnym składnikiem są uroplakiny (UP), zróżnicowane, heksagonalnie ułożone i wzajemnie oddziałujące białka. Wyjątkowa struktura płytek urotelialnych decyduje o szczelności, integralności i plastyczności urotelium, zapobiega rozerwaniu ścian pęcherza moczowego podczas gromadzenia się w nim moczu oraz chroni pęcherz moczowy przed ich toksycznymi składnikami. Uroplakiny są tkankowoswoistymi, heterogennymi glikoproteinami, których część oligosacharydowa pełni swoistą rolę w budowie i funkcji urotelium. Zaburzenie prawidłowej ekspresji uroplakin jest zasocjowane m.in. z patogenezą infekcji i nowotworów dróg układu moczowego, pierwotnym refluksem pęcherzowo-moczowodowym, wodonerczem i zaburzeniem czynności nerek. Pojawienie się uroplakin w moczu i/lub osoczu może mieć potencjalne znaczenie we wczesnym wykrywaniu nowotworów pęcherza moczowego. W niniejszej pracy przedstawiono strukturę i funkcję uroplakin typów Ia, Ib, II i IIIa, ich naturalną oligomeryzację do heterodimerów, tetramerów i heksamerów, oraz rolę w budowie asymetrycznego i elastycznego nabłonka urotelialnego. Omówiono potencjalne znaczenie oznaczeń uroplakin w diagnostyce laboratoryjnej różnicowania komórek baldaszkowatych oraz w analizach przesiewowych chorób pęcherza moczowego. Wskazano na możliwości wykorzystania wiedzy o uroplakinach do potrzeb klinicznych, w nowoczesnych strategiach leczenia chorób zakaźnych i nowotworowych układu moczowego.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     uroplakins [0 powiązanych rekordów]
     Urothelium [5 powiązanych rekordów]
     urinary system [10 powiązanych rekordów]
     Cancer markers [1 powiązanych rekordów]
     E. coli infections [0 powiązanych rekordów]
     TARGETED THERAPIES [6 powiązanych rekordów]