Immunomodulujące i przeciwnowotworowe właściwości polisacharydopeptydu (PSP)

Jakub Piotrowski 1, Tomasz Jędrzejewski 2, Wiesław Kozak 2
1 - Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Zakład Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2 - Zakład Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 91-97
ICID: 1137086
Article type: Review article
 
 
Współczesna medycyna z powodzeniem wykorzystuje preparaty pochodzenia naturalnego o działaniu immunomodulującym, które mogą wpływać na reakcje biologiczne zachodzące w organizmie i wspomagać jego naturalne mechanizmy obronne, w tym skierowane przeciwko nowotworowi. Wśród nich liczną grupę stanowią produkty pozyskiwane z grzybów, m.in. schizofylan, lentinan, polisacharyd Krestin (PSK) i polisacharydopeptyd (PSP). W pracy przedstawiono właściwości polisacharydopeptydu, który ze względu na znikomą toksyczność staje się coraz powszechniej stosowany w Chinach i Japonii jako uzupełnienie terapii przeciwnowotworowych. PSP jest kompleksem białkowo-polisacharydowym o masie 100 kDa ekstrahowanym z grzyba Coriolus versicolor. Wyniki licznych badań i obserwacje kliniczne potwierdzają, że PSP hamuje wzrost komórek nowotworowych in vitro i in vivo. Łagodzi negatywne skutki leczenia z wykorzystaniem chemio- i radioterapii, takie jak zmęczenie, utrata apetytu, nudności, wymioty i ból. Zdolny jest odbudować osłabioną przez chemioterapię odpowiedź immunologiczną. U podłoża przeciwnowotworowego działania polisacharydopeptydu leżą jego właściwości immunomodulujące. PSP stymuluje komórki układu immunologicznego, indukuje syntezę cytokin, np. IL-1β, IL-6 i czynnika martwicy nowotworów-α (TNF-α), eikozanoidów, a w tym prostaglandyny E2 (PGE2), histaminy, reaktywnych form tlenu i mediatorów azotowych. Dokładne poznanie mechanizmów działania PSP wzbudza coraz większe zainteresowanie badaczy na całym świecie. Polisacharyd peptydowy, ze względu na swoje unikatowe właściwości i bezpieczeństwo stosowania może już w niedalekiej przyszłości stać się powszechnie stosowanym środkiem terapeutycznym.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     polysaccharide peptide [0 powiązanych rekordów]
     Immunomodulation [54 powiązanych rekordów]
     antitumor activity [17 powiązanych rekordów]
     polisacharydopeptyd [0 powiązanych rekordów]
     działanie przeciwnowotworowe [0 powiązanych rekordów]