Hipotermia – mechanizm działania i patofizjologiczne zmiany w organizmie człowieka

Przemysław Sosnowski 1, Kinga Mikrut 1, Hanna Krauss 1
1 - Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 69-79
ICID: 1136382
Article type: Review article
 
 
W pracy przedstawiono reakcje fizjologiczne i zmiany patofizjologiczne zachodzące w warunkach hipotermii. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu zależy od jego zdolności do utrzymania homeostazy termicznej. Organizm człowieka można podzielić na dwa kompartmenty termiczne: wewnętrzny, tzw. korę (tułów i głowa), o precyzyjnie regulowanej temperaturze (około 37°C) i zewnętrzny (skóra i kończyny) o mniej precyzyjnie kontrolowanej temperaturze, niższej niż temperatura kory. Procesy termoregulacji obejmują trzy etapy: aferentnej recepcji termicznej, ośrodkowej regulacji, głównie przez pole przedwzrokowe przedniej części podwzgórza oraz odpowiedzi eferentnej. Ekspozycja na zimno wywołuje odpowiedź termoregulacyjną w postaci skurczu naczyń skórnych, termogenezy drżeniowej i bezdrżeniowej oraz zmian w zachowaniu. Zmiany temperatury ciała spowodowane zaburzeniami termoregulacji, zmniejszeniem wytwarzania ciepła lub zwiększeniem jego utraty mogą prowadzić do hipotermii. Hipotermią określa się obniżenie temperatury kory poniżej 35ºC i klasyfikuje według kryterium pochodzenia jako przypadkową (np. spowodowaną przez niską temperaturę otoczenia, leki, choroby) lub indukowaną (terapeutyczną) oraz na podstawie stopnia głębokości jako łagodną, umiarkowaną i ciężką. Klasyfikacja według temperatury nie jest uniwersalna. Obniżenie temperatury ciała zakłóca przebieg procesów fizjologicznych na poziomie molekularnym, komórkowym i układowym, ale hipotermia stosowana przed zabiegami kardiochirurgicznymi lub neurochirurgicznymi, dzięki ograniczaniu zapotrzebowania tkanek na tlen, może zmniejszać ryzyko niedokrwiennego uszkodzenia mózgu lub serca. Hipotermia terapeutyczna jest zalecana jako procedura kliniczna w stanach, którym towarzyszy niedokrwienie, takich jak: zatrzymanie akcji serca, zawał serca, urazy mózgu.
DOI: 10.5604/17322693.1136382
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Hypothermia [59 powiązanych rekordów]
     thermoregulation [40 powiązanych rekordów]
     pathophysiological changes [0 powiązanych rekordów]
     termoregulacja [4 powiązanych rekordów]