Rola SIRT1 w patogenezie insulinooporności mięśni szkieletowych

Magdalena Stefanowicz 1, Marek Strączkowski 2, Monika Karczewska-Kupczewska 2
1 - Zakład Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Zakład Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 63-68
ICID: 1136379
Article type: Review article
 
 
Insulinooporność mięśni szkieletowych przejawia się zmniejszoną zdolnością insuliny do stymulowania wychwytu glukozy z powodu zaburzeń w jej sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. W regulacji metabolizmu glukozy i lipidów mięśni szkieletowych uczestniczy sirtuina 1 (SIRT1) należąca do rodziny sirtuin (Sir2; silent information regulator 2 protein). Liczne badania eksperymentalne wskazują na rolę SIRT1 w patogenezie insulinooporności mięśni szkieletowych. SIRT1 bezpośrednio wpływa na insulinowy szlak przekaźnictwa sygnałowego. Zwiększa zależną od insuliny fosforylację IRS2 i aktywację Akt. Ponadto SIRT1 współdziałając z PGC1α i AMPK stymuluje wychwyt glukozy oraz zwiększa oksydację kwasów tłuszczowych w mięśniach, przez co może zapobiegać insulinooporności. Aktywatory SIRT1 mogą mieć zastosowanie w terapii chorób związanych z insulinoopornością.
DOI: 10.5604/17322693.1136379
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     SIRT1 [3 powiązanych rekordów]
     AMPK [12 powiązanych rekordów]
     Insulin Resistance [774 powiązanych rekordów]
     skeletal muscle [40 powiązanych rekordów]
     SIRT1 [3 powiązanych rekordów]
     AMPK [12 powiązanych rekordów]
     mięśnie szkieletowe [8 powiązanych rekordów]