18 kDa białko translokatorowe – implikacje w funkcje komórki

Agnieszka Kołodziejczyk 1
1 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego im. A. Mielęckiego w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 34-50
ICID: 1135420
Article type: Review article
 
 
Mitochondrialne białko translokatorowe (18 kDa –TSPO) po raz pierwszy wyizolowano w 1977 r. podczas badania zdolności wiązania diazepamu w tkankach obwodowych. Nazwą bardziej znaną jest wcześniej używany termin − receptor benzodiazepinowy typu obwodowego (PBR). TSPO/PBR różni się budową anatomiczną, strukturą oraz właściwościami fizycznymi i farmakologicznymi od centralnego receptora benzodiazepinowego (CBR). TSPO występuje w większości komórek, ale jego ekspresja jest największa w komórkach, w których są syntezowane steroidy, m.in. w korze nadnerczy, jajnikach, jądrach i łożysku. O roli TSPO świadczy obumieranie we wczesnym okresie płodowym zarodków myszy, którym inaktywowano gen TSPO. TSPO bierze udział w wielu funkcjach komórek, m.in. w steroidogenezie, oddychaniu komórkowym, regulowaniu potencjału błony mitochondrialnej, biosyntezie hemu, reakcjach immunologicznych, apoptozie i proliferacji komórkowej. Współdziała z innymi białkami komórkowymi: kanałem anionowym zależnym od potencjału (VDAC), translokazą nukleotydów adeninowych (ANT), cyklofiliną D, heksokinazą, kinazą kreatyninową, inhibitorem wiązania diazepamu (DBI), transporterem fosforanu i rodziną białek Bcl-2. Białka te w miejscu styku zewnętrznej i wewnętrznej błony mitochondrialnej współtworzą por zmiany przepuszczalności mitochondrialnej (MPTP) oraz decydują o jego aktywności. Właściwości megakanału w przeciwieństwie do jego składu są dość dobrze poznane. Ekspresja TSPO w komórce nie jest wartością stałą, a jej zmiany wiążą się z wieloma chorobami, m.in.: neurologicznymi, nowotworami, zaburzeniami psychicznymi, miażdżycą i uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym. Dotychczasowe badania przeprowadzane w warunkach in vitro oraz in vivo wydają się potwierdzać wielofunkcyjność TSPO w komórce oraz wskazują możliwości jego wykorzystania w diagnostyce i terapii różnych chorób.
DOI: 10.5604/17322693.1135420
PMID 25589712 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     18 kDa Translocator Protein [0 powiązanych rekordów]
     TSPO [0 powiązanych rekordów]
     mitochondrial permeability transition pore [3 powiązanych rekordów]
     peripheral benzodiazepine receptor [0 powiązanych rekordów]
     cell homeostasis [0 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2607 powiązanych rekordów]
     transduceosome [0 powiązanych rekordów]
     steroidogenesis [11 powiązanych rekordów]