HDL zawierające apolipoproteinę E a rozwój miażdżycy

Agnieszka Ćwiklińska 1, Adrian Strzelecki 2, Barbara Kortas-Stempak 1, Zbigniew Zdrojewski 2, Małgorzata Wróblewska 1
1 - Zakład Chemii Klinicznej, Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2015; 69 1-9
ICID: 1134724
Article type: Review article
 
 
Współczesna wiedza na temat roli lipoprotein o dużej gęstości (HDL) wskazuje, że ich przeciwmiażdżycowa funkcja jest związana głównie z efektywnością działania (w tym przede wszystkim z udziałem w zwrotnym transporcie cholesterolu z komórek tkanek obwodowych do wątroby), a nie z samym stężeniem tej frakcji lipoprotein. HDL są bardzo heterogenną grupą cząstek różniących się budową, składem lipidowym i białkowym oraz drogami przemian metabolicznych, co wpływa na aktywność biologiczną i efektywność działania przeciwmiażdżycowego poszczególnych subpopulacji HDL. Główną rolę w przemianach metabolicznych HDL odgrywają apolipoproteiny, dlatego ich obecność jest jednym z głównych kryteriów klasyfikacji lipoprotein. Zgodnie z tym kryterium wyróżnia się subpopulację HDL zawierających apolipoproteinę E (apo E), określaną mianem HDL-apoE. Mimo że przeciwmiażdżycowa rola apo E została opisana w wielu pracach naukowych, to celem intensywnych badań pozostaje ciągle poznanie mechanizmów powstawania, przemian i roli HDL zawierających tę apolipoproteinę. Wyniki prac epidemiologicznych nie są bowiem jednoznaczne – w części z nich wykazywano, że duże stężenie HDL-apoE było związane z mniejszym ryzykiem rozwoju choroby wieńcowej (CHD). W innych pracach stwierdzano natomiast, że duże stężenie HDL-apoE było niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego i korelowało dodatnio z innymi czynnikami ryzyka rozwoju CHD.
DOI: 10.5604/17322693.1134724
PMID 25589708 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     HDL-apoE [0 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis [445 powiązanych rekordów]
     apo E [0 powiązanych rekordów]
     HDL [52 powiązanych rekordów]
     Lipoproteins [98 powiązanych rekordów]