Wybrane cytokiny proangiogennne w twardzinie układowej

Ewa Robak 1, Zofia Gerlicz 1
1 - Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1472-1482
ICID: 1132008
Article type: Review article
 
 
Twardzina układowa (SSc) jest chorobą tkanki łącznej o złożonej etiologii. Podstawowe znaczenie w jej przebiegu odgrywa nadmierne i postępujące włóknienie z towarzyszącym upośledzeniem mikrokrążenia, związane z zaburzeniami w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych i nieadekwatnej naprawie powstałych uszkodzeń. Jednak mimo zwiększonej aktywności czynników proangiogennych, nie obserwuje się kompensancyjnej angio- i vaskulogenezy. W pracy omówiono rolę czynników proangiogennych - VEGF, PlGF, endogliny, PDGF, endotheliny 1, angiopoetiny, SDF-1, uPAR oraz ich wpływ na paradoksalną i nieadekwatną angiogenezę w przebiegu twardziny układowej.
DOI: 10.5604/17322693.1132008
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     SDF-1 [4 powiązanych rekordów]
     Angiopoietins [3 powiązanych rekordów]
     Endothelin-1 [56 powiązanych rekordów]
     PDGF [6 powiązanych rekordów]
     endoglin [10 powiązanych rekordów]
     PlGF [4 powiązanych rekordów]
     VEGF [132 powiązanych rekordów]
     systemic sclerosis [61 powiązanych rekordów]