Charakterystyka naturalnych komórek limfoidalnych (ILC)

Mateusz Adamiak 1, Beata Tokarz-Deptuła 1, Wiesław Deptuła 2
1 - Katedra Immunologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
2 - Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1464-1471
ICID: 1131700
Article type: Review article
 
 
Naturalne komórki limfoidalne (innate lymphoid cells, ILC) to nowo opisana rodzina komórek układu odpornościowego, które stanowią element naturalnej odporności, ważnej nie tylko w infekcjach spowodowanych drobnoustrojami, ale także w formowaniu tkanki limfoidalnej, w przemodelowaniu tkanki po uszkodzeniach wynikających z urazów oraz w homeostazie komórek podścieliska tkankowego. Rodzinę komórek ILC tworzą komórki NK (natural killer) oraz komórki T indukujące tkankę limfoidalną (lymphoid tissue inducer cells, LTi), które mimo że pełnią różne funkcje są powiązane ewolucyjnie. Komórki NK głównie produkują IFN-γ, natomiast komórki LTi podobnie jak NKR+ LTi podobne, IL-17 i/lub IL-22, co sugeruje, że ostatnie dwie komórki mogą reprezentować także wrodzoną wersję subpopulacji komórek T pomocniczych − TH17 i TH22. Trzecią populację ILC tworzą komórki o cechach zarówno komórek NK, jak i LTi (ILC22), które nazywano komórkami NK22, komórkami receptora 22 cytotoksyczności naturalnej (komórki NCR22) lub komórkami LTi pozytywnego receptora NK (komórki NKR+LTi). Czwartą populację ILC stanowią komórki ILC17 − wytwarzające IL-17, z kolei piątą tworzą naturalne limfocyty T pomocnicze 2 (nTH2), nuocyty (nuocyte), wrodzone komórki pomocnicze typu 2 (IH2), a także wielopotencjalne komórki progenitorowe typu 2 (MPPtype2). Komórki z ostatniej populacji syntetyzują IL-5 i IL-13. Przyjmuje się, że nadzwyczajna funkcjonalna różnorodność komórek rodziny ILC przypomina pod tym względem limfocyty T, bo prawdopodobnie także są one pod kontrolą analogicznych czynników transkrypcyjnych – jako czynników bezpośredniej regulacji, jak rodzina limfocytów T.
DOI: 10.5604/17322693.1131700
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ILC [1 powiązanych rekordów]
     Natural Immunity [1 powiązanych rekordów]
     odporność naturalna [1 powiązanych rekordów]