Archeony – drobnoustroje ciągle niez

Magdalena Efenberger 1, Ewa Brzezińska-Błaszczyk 1, Karolina Wódz 1
1 - Zakład Immunologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1452-1463
ICID: 1131697
Article type: Review article
 
 
Archaea są grupą mikroorganizmów opisanych przez Carla Woese w 1977 r. Chociaż pod względem ogólnej budowy archeony przypominają bakterie, to charakteryzują się unikalną strukturą ściany komórkowej oraz błony cytoplazmatycznej. Ściana komórkowa archeonów nie zawiera peptydoglikanu, a w glicerofosfolipidach budujących błonę komórkową są obecne wiązania eterowe - stabilniejsze od występujących u bakterii wiązań estrowych. Mikroorganizmy te mają ponadto pewne swoiste struktury zewnętrzne, takie jak: archaella, pile, haczyki i kaniule. Większość archeonów pozyskuje energię w warunkach beztlenowych z przetwarzania prostych związków nieorganicznych lub organicznych, przy czym niektóre z tych mikroorganizmów są zdolne do syntezy metanu w procesie znanym jako metanogeneza. Archeony rozmnażają się przez podział komórki lub w procesie przypominającym pączkowanie. Niektóre wyniki badań wskazują, że drobnoustroje te mogą przekazywać między sobą informację genetyczną w procesach koniugacji, transdukcji i naturalnej transformacji. Archeony mogą tworzyć biofilmy, także z bakteriami. Niektóre archeony, w tym Haloferax mediterranei i Sulfolobus islandicus są zdolne do syntezy substancji przeciwdrobnoustrojowych zwanych archeocynami. W ostatnich latach nastąpił duży postęp w badaniach nad archeonami, jednak wciąż pozostają one słabo znaną grupą mikroorganizmów. W pracy przedstawiono najnowszą wiedzę na temat archeonów, skupiając się głównie na ich morfologii, metabolizmie i rozmnażaniu.
DOI: 10.5604/17322693.1131697
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Archaea [10 powiązanych rekordów]
     methanogenic microorganisms [0 powiązanych rekordów]
     Methanogenesis [6 powiązanych rekordów]
     Extremophiles [5 powiązanych rekordów]
     Halophiles [3 powiązanych rekordów]
     thermophiles [2 powiązanych rekordów]