Cytotoksyczny i proapoptotyczny wpływ bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z rytuksymabem na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej in vitro

Ewelina Ziolkowska 1, Dariusz Wolowiec 2, Barbara Cebula-Obrzut 3, Jerzy Z. Blonski 1, Piotr Smolewski 3, Tadeusz Robak 1, Anna Korycka-Wolowiec 1
1 - Department of Hematology, Medical University of Lodz, Poland
2 - Department of Hematology, Medical University of Wroclaw, Poland
3 - Department of Experimental Hematology, Medical University of Lodz, Poland
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1433-1443
ICID: 1130704
Article type: Original article
 
 

DOI: 10.5604/17322693.1130704
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Chronic lymphocytic leukemia [54 powiązanych rekordów]
     bendamustine [0 powiązanych rekordów]
     rituximab [48 powiązanych rekordów]
     cytotoxicity [200 powiązanych rekordów]
     mitochondrial potential changes [0 powiązanych rekordów]
     apoptosis-regulatory proteins [0 powiązanych rekordów]