Charakterystyka i znaczenie biologiczne mikropęcherzyków błonowych

Aneta Wójtowicz 1, Monika Baj-Krzyworzeka 1, Jarosław Baran 1
1 - Zakład Immunologii Klinicznej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1421-1432
ICID: 1130655
Article type: Review article
 
 
Mikropęcherzyki błonowe (EV – extracellular vesicles) są zróżnicowaną populacją, najczęściej kulistych struktur błonowych uwalnianych przez komórki, w tym również komórki nowotworowe zarówno w warunkach in vivo, jak i in vitro. Ich wielkość waha się od 30 nm do 1 μm, a rozmiar jest jednym z głównych wyznaczników podziału EV na dwie kategorie: mniejszych (30-100 nm) i bardziej jednorodnych egzosomów (exosomes) oraz większych (0,1-1 μm) zwanych mikrofragmentami błonowymi (microvesicles) lub ektosomami. Obecność EV stwierdzono w wielu płynach ustrojowych człowieka: krwi, moczu, ślinie, nasieniu i płynie owodniowym. Powstawanie EV jest ściśle kontrolowane, a ich funkcja oraz skład biochemiczny zależą od właściwości i rodzaju komórek, z których pochodzą. EV będąc nośnikami bioaktywnych cząsteczek, takich jak białka, mRNA i mikroRNA mogą odgrywać istotną rolę w komunikacji międzykomórkowej oraz modulacji funkcji, m.in. komórek układu odpornościowego. Ponadto na EV pochodzenia nowotworowego (TMV – tumour-derived microvesicles) zwanych onkosomami, zidentyfikowano markery nowotworowe charakterystyczne dla komórek nowotworowych, co wskazuje, że TMV mogą odgrywać istotną rolę w procesie wzrostu guza i rozwoju choroby nowotworowej. Jednak obecność na powierzchni TMV charakterystycznych markerów komórek nowotworowych może być potencjalnie wykorzystana w diagnostyce jako źródło biomarkerów pomocnych w ocenie rokowania oraz może służyć do opracowania nowych schematów leczenia chorych nowotworowych z zastosowaniem celowanej immunoterpii.
DOI: 10.5604/17322693.1130655
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     extracellular vesicles [1 powiązanych rekordów]
     tumour-derived microvesicles [0 powiązanych rekordów]
     exosomes [6 powiązanych rekordów]
     ectosomes [0 powiązanych rekordów]
     oncosomes [0 powiązanych rekordów]