Metylacja DNA a otyłość prosta

Małgorzata Pokrywka 1, Beata Kieć-Wilk 2, Anna Polus 3, Iwona Wybrańska 4
1 - Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
2 - Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
3 - Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
4 - Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński; Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1383-1391
ICID: 1130084
Article type: Review article
 
 
W alarmującym tempie rośnie na świecie (zwłaszcza w krajach rozwiniętych i rozwijających się) liczba osób z nadwagą i otyłością. Otyłość jest ważnym czynnikiem ryzyka cukrzycy, chorób układu krążenia, nowotworów i w konsekwencji przedwczesnej śmierci. Na rozwój otyłości wpływają zarówno uwarunkowania genetyczne, jak i czynniki środowiskowe, do których zaliczają się zmniejszona aktywność fizyczna i nieprawidłowe nawyki żywieniowe. W ciągu kilku ostatnich lat opisano wiele epigenetycznych, czyli wpływających na ekspresję genów, ale niezwiązanych z modyfikacją pierwszorzędowej sekwencji DNA zmian towarzyszących np. starzeniu się organizmu, chorobom czy otyłości. Do procesów epigenetycznych należą m.in.: metylacja DNA, modyfikacje histonów, tj. acetylacja, metylacja, fosforylacja, ubikwitynacja i sumoilacja oraz synteza niekodującego mikroRNA (miRNA). W pracy przedstawiono poznane dotychczas, związane z rozwojem i powikłaniami otyłości, zmiany w profilu metylacji DNA.
DOI: 10.5604/17322693.1130084
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     epigenetyka [9 powiązanych rekordów]
     metylacja DNA [2 powiązanych rekordów]
     epigenetics [41 powiązanych rekordów]
     DNA Methylation [481 powiązanych rekordów]
     Obesity [1433 powiązanych rekordów]