Polimorfizm pojedynczych nukleotydów u pacjentów chorych na raka płuca a leczenie cisplatyną

Agnieszka Stenzel-Bembenek 1, Dariusz Sagan 2, Małgorzata Guz 3, Andrzej Stepulak 4
1 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Oddział Laryngologiczny, Szpital MSW w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1361-1373
ICID: 1129820
Article type: Review article
 
 
Rak płuca na całym świecie zajmuje pierwsze miejsce pod względem umieralności z powodu nowotworów. Ponad 80% wszystkich przypadków raka płuca stanowi niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC, NDRP). Mimo rozwoju i udoskonalania metod wczesnego wykrywania nowotworów, większość przypadków guzów płuc jest rozpoznawana w stopniu zaawansowanym. Od przeszło 30 lat cisplatyna i jej pochodne są stosowane w leczeniu wielu nowotworów, w tym i w raku płuca. Toksyczność preparatów cisplatyny oraz rozwijająca się w czasie leczenia lekooporność komórek nowotworowych na ten chemioterapeutyk to dwie główne przyczyny ograniczające jej stosowanie. Molekularne mechanizmy towarzyszące rozwojowi oporności na cisplatynę nie są dokładnie poznane. Genetyczne warianty białek zaangażowanych w systemy naprawy DNA oraz zmiany w funkcjonowaniu białek odpowiedzialnych za magazynowanie czy detoksyfikację leków odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu się odpowiedzi komórkowej na stosowaną w terapii cisplatynę i jej pochodne. W pracy zwrócono uwagę na polimorficzne warianty wielu genów, związanych z lekoopornością na cisplatynę. Podjęto próbę oceny ich przydatności jako potencjalnych markerów prognostycznych u pacjentów z rakiem płuca.
DOI: 10.5604/17322693.1129820
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     lung cancer [229 powiązanych rekordów]
     cisplatin treatment [0 powiązanych rekordów]
     cisplatin resistance [0 powiązanych rekordów]
     single nucleotide polymorphism [56 powiązanych rekordów]
     DNA repair systems [0 powiązanych rekordów]