Daratumumab – przełomowy lek w terapii szpiczaka plazmocytowego

Artur Jurczyszyn 1, Agata Kosmaczewska 2, Aleksander B. Skotnicki 1
1 - Oddział Kliniczny Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
2 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk, Wrocław
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1352-1360
ICID: 1129819
Article type: Review article
 
 
Mimo znaczących postępów w leczeniu dzięki wprowadzeniu do terapii leków immunomodulujących i inhibitorów proteasomu, szpiczak plazmocytowy (MM, multiple myeloma) pozostaje nadal chorobą nieuleczalną. W ostatnich dwóch latach przełomowym lekiem w terapii celowanej MM okazało się monoklonalne przeciwciało anty-CD38, daratumumab (DARA). W początkowych stadiach badań klinicznych stwierdzono, że DARA jest lekiem bezpiecznym w stosowaniu i charakteryzuje się obiecującą aktywnością kliniczną w monoterapii i w połączeniu z lenalidomidem u pacjentów z nawrotowym MM, u których doszło do przynajmniej dwukrotnego niepowodzenia terapii innymi lekami, takimi jak bortezomib, talidomid czy lenalidomid oraz przeszczepem komórek macierzystych. W artykule opisano przeprowadzone przedkliniczne i kliniczne badania z zastosowaniem DARA, patofizjologiczne podstawy działania leku oraz perspektywy jego dalszego zastosowania w terapii MM.
DOI: 10.5604/17322693.1129819
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     daratumumab [0 powiązanych rekordów]
     szpiczak plazmocytowy [5 powiązanych rekordów]
     leczenie [655 powiązanych rekordów]
     Multiple Myeloma [192 powiązanych rekordów]
     treatment [1794 powiązanych rekordów]