Bakterie kwasu mlekowego i zdrowie: czy probiotyki są bezpieczne dla człowieka?

Izabela Kubiszewska 1, Milena Januszewska 1, Joanna Rybka 2, Lidia Gackowska 1
1 - Katedra Immunologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
2 - Katedra i Zakład Biochemii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1325-1334
ICID: 1129120
Article type: Review article
 
 
Wpływ Lactobacillus i Bifidobacterium na zdrowie człowieka jest badany już od wielu lat. Liczne badania in vivo i in vitro potwierdziły korzystne działanie wybranych LAB (bakterii kwasu mlekowego) w leczeniu i zapobieganiu zakażeń rotawirusowych, biegunek poantybiotykowych, zapaleń jelit i innych zaburzeń układu trawiennego. Probiotyki wspierają działanie mikroflory jelitowej i wykazują korzystne immunomodulacyjne działanie na organizm gospodarza. Należy jednak pamiętać, że stosunkowo nieszkodliwe LAB mogą być również przyczyną zakażeń oportunistycznych. Ze względu na duże spożycie preparatów probiotycznych, zawierających żywe kultury bakterii [nawet 20 x 1012 dawek rocznie] jest niezbędne monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania. Przypadki niekorzystnego wpływu bakterii kwasu mlekowego są niezwykle rzadkie. W ciągu ostatnich lat zakażenia wywołane przez bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium stanowiły 0,05-0,4% przypadków zapalenia wsierdzia oraz bakteriemii. Według danych z 2005 r. zebranych przez J.P. Cannota zakażeń wywołanych przez bakterie z rodzaju Lactobacillus 1,7% było związanych bezpośrednio z intensywnym spożywaniem produktów probiotycznych przez chorych. Ze względu na brak u większości zakażonych dokładnego opisu nawyków żywieniowych nie należy definitywnie wykluczyć ewentualnego wpływu probiotyków na rozwój infekcji. W pracy opisano przypadki chorób wywołanych działaniem bakterii kwasu mlekowego, potencjalny mechanizm niekorzystnego działania bakterii oraz możliwe zagrożenia związane ze stosowaniem preparatów probiotyczych przez ciężko i przewlekle chorych.
DOI: 10.5604/17322693.1129120
PMID 25404621 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Probiotics [213 powiązanych rekordów]
     lactobacillemia [0 powiązanych rekordów]
     GALT [2 powiązanych rekordów]
     intestinal microflora [17 powiązanych rekordów]
     Immune System [110 powiązanych rekordów]
     Endocarditis [59 powiązanych rekordów]