Zastosowanie hodowli komórkowych, płynów ustrojowych i tkanek w onkoproteomice

Kamila Duś-Szachniewicz 1, Paweł Ostasiewicz 1, Marta Woźniak 1, Andrzej Gamian 2
1 - Katedra i Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1312-1324
ICID: 1129117
Article type: Review article
 
 
Badania proteomiczne oparte na technologii spektrometrii masowej umożliwiają kompleksową analizę białek, badanie ich aktywności oraz wzajemnych oddziaływań. W ostatnich latach proteomika przestała funkcjonować jedynie jako narzędzie do identyfikacji białek i znalazła praktyczne zastosowanie w naukach biomedycznych. Jeszcze do niedawna próby identyfikacji białkowych markerów chorób nowotworowych koncentrowały się na wyodrębnieniu pojedynczych białek o zmienionej ekspresji w stanie patologicznym. Biomarkery te były mało swoiste dla danego typu nowotworu i rzadko znajdowały zastosowanie w praktyce klinicznej. Narzędzia, którymi dysponuje obecnie proteomika pozwalają na całościową analizę profilu białkowego pacjenta na każdym etapie zaawansowania choroby nowotworowej. Charakterystyka porównawcza profili białkowych osób chorych i zdrowych przyczynia się do identyfikacji biomarkerów, które mogą znaleźć zastosowanie we wczesnej diagnostyce, monitorowaniu przebiegu choroby nowotworowej oraz ocenie skuteczności podjętego leczenia. Z rozwojem proteomiki związane są również nadzieje na opracowanie skutecznych terapii celowanych dostosowanych do indywidualnego pacjenta. W pracy omówiono najnowsze osiągnięcia onkoproteomiki w identyfikacji biomarkerów wybranych nowotworów złośliwych człowieka z materiału klinicznego w postaci tkanek oraz płynów ustrojowych. Ponadto przedstawiono aktualne wyniki badań proteomicznych prowadzonych na liniach komórek nowotworowych.
DOI: 10.5604/17322693.1129117
PMID 25404620 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Clinical proteomics [1 powiązanych rekordów]
     Mass Spectrometry [906 powiązanych rekordów]
     tumor biomarkers [0 powiązanych rekordów]
     oncoproteomics [0 powiązanych rekordów]
     sample preparation [11 powiązanych rekordów]