Mezenchymalne komórki zrębu

Stanisław Szala 1, Ewa Wiśniewska 2, Justyna Czapla 1
1 - Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
2 - Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1287-1298
ICID: 1128671
Article type: Review article
 
 
Mezenchymalne komórki zrębu (MSC) to jedne z najintensywniej badanych komórek w ostatnich latach. Brak swoistych, unikatowych markerów dla komórek pochodzenia mezenchymalnego sprawia, że trudno jest odróżnić komórki MSC od innych, takich jak fibroblasty czy perycyty. Komórki MSC są mieszaniną różnych komórek: o zróżnicowanej morfologii, o różnej ekspresji markerów komórkowych, o różnym stopniu zróżnicowania oraz o różnej zdolności do proliferacji. Większość ich cech fenotypowych zidentyfikowano w hodowlach komórkowych. Jedną z nich jest zdolność różnicowania do trzech linii komórkowych: osteoblastów, adipocytów i chondroblastów. Komórki MSC in vivo są ważnym elementem funkcjonalnym niszy macierzystych komórek hematopoetycznych oraz występują w ścianach naczyń krwionośnych, gdzie mogą brać udział w ich powstawaniu i funkcjonowaniu. Komórki MSC wydzielają wiele różnych czynników, m.in. czynniki antyapoptotyczne, proangiogenne, czynniki stymulujące proliferację komórkową oraz czynniki immunostymulujące.
W pracy zwrócono szczególną uwagę na strategie terapeutyczne wykorzystujące komórki MSC do poprawy pracy uszkodzonego zawałem serca oraz na udział komórek MSC w gojeniu się trudnych do wyleczenia ran. Dzięki wydzielanym przez siebie czynnikom przeciwzapalnym komórki MSC hamują reakcje zapalną, a dzięki wydzielanym cytokinom i czynnikom wzrostu mogą stymulować odbudowę uszkodzonych tkanek i narządów. Skutek terapeutyczny po podaniu komórek MSC polega na ich parakrynnej aktywności.
DOI: 10.5604/17322693.1128671
PMID 25404618 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Mesenchymal stromal cells (MSCs) [0 powiązanych rekordów]
     MSC phenotype [0 powiązanych rekordów]
     MSC therapy [0 powiązanych rekordów]