Perspektywy farmakoterapii chorób przebiegających z udziałem zaawansowanych produktów utleniania białek

Agnieszka Piwowar 1
1 - Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1264-1275
ICID: 1127949
Article type: Review article
 
 
Ze względu na stale wzrastającą liczbę doniesień o udziale zaawansowanych produktów utleniania białek (AOPPs) w patogenezie wielu chorób oraz patomechanizmie ich zaburzeń biochemicznych i powikłań klinicznych, obiektem intensywnych badań stała się możliwość leczenia tych chorób przez obniżanie stężenia AOPPs lub zapobieganie czy hamowanie ich powstawania. Pierwszym ze związków o wykazanej skuteczności w zapobieganiu powstawania AOPPs była N-acetylocysteina. W związku z tym, iż nasilone powstawanie AOPPs jest ściśle związane z intensywnością stresu oksydacyjnego (OS) oceniano więc także możliwość zastosowania związków i/lub leków o znanych właściwościach antyoksydacyjnych, również tych pochodzenia naturalnego, często samodzielnie zażywanych przez pacjentów. Następnym krokiem była ocena możliwości wykorzystania plejotropowego działania leków stosowanych rutynowo w chorobach cywilizacyjnych, zwłaszcza w nadciśnieniu i cukrzycy, często powikłanych niewydolnością nerek. W oparciu o poznany mechanizm niekorzystnego działania AOPPs na komórki (indukowanie szlaków przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego nasilających wtórnie OS), w wyniku ich wiązania się z receptorem RAGE [podobnie jak wiązanie zaawansowanych produktów glikacji białek (AGEs)], wskazano na możliwości nowych strategii terapeutycznych przez blokowanie oddziaływań RAGE-AOPPs lub wykorzystanie jego rozpuszczalnej postaci. Omówione wyniki badań wskazują na możliwość wprowadzenia w niedalekiej przyszłości innowacyjnych strategii terapeutycznych, skierowanych właśnie na AOPPs, pozwalających na ograniczenie ich powstawania i gromadzenia w tkankach i narządach, a zwłaszcza w nerkach. Pozwoli to na przerwanie mechanizmu błędnego koła interakcji OS i modyfikowanych oksydacyjnie makrocząstek oraz osłabienie zaburzeń biochemiczno-klinicznych w chorobach przebiegających z udziałem AOPPs.
DOI: 10.5604/17322693.1127949
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Advanced oxidation protein products [6 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress [1738 powiązanych rekordów]
     pleiotropic effects of drugs [0 powiązanych rekordów]
     natural antioxidants [9 powiązanych rekordów]
     receptor RAGE [0 powiązanych rekordów]