Rola bakterii Escherichia coli szczep Nissle 1917 w chorobach przewodu pokarmowego

Dorota Różańska 1, Bożena Regulska-Ilow 1, Irena Choroszy-Król 2, Rafał Ilow 3
1 - Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Zakład Nauk Podstawowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3 - Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1251-1256
ICID: 1127882
Article type: Review article
 
 
W pracy omówiono piśmiennictwo dotyczące roli bakterii Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) w chorobach przewodu pokarmowego. EcN to niepatogenny szczep z rodziny Enterobacteriaceae, o właściwościach probiotycznych. W licznych badaniach przeprowadzonych z udziałem ludzi i zwierząt doświadczalnych oceniono zastosowanie EcN w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego. Najwięcej doniesień dotyczących EcN poświęcono skuteczności terapii tym drobnoustrojem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Autorzy badań uzyskiwali porównywalne wyniki w leczeniu (podtrzymaniu remisji) wrzodziejącego zapalenia jelita grubego mesalazyną i EcN. Ponadto terapia tym probiotykiem, w porównaniu do placebo, przyczyniała się do szybszego uzyskiwania remisji oraz poprawy obrazu histopatologicznego jelit. Zastosowanie EcN w chorobie Leśniowskiego-Crohna nie było przedmiotem tak wielu badań, jak w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Poddając ocenie zastosowanie EcN w terapii innych zaburzeń przewodu pokarmowego obserwowano, że w grupie osób z zespołem jelita drażliwego otrzymujących probiotyk nastąpiła redukcja dolegliwości bólowych, zmniejszenie nudności, a także wzdęć. W przytoczonych badaniach przeprowadzonych z udziałem dzieci wykazano korzystny wpływ EcN na zapobieganie i leczenie biegunek. Podobne wyniki otrzymywali również autorzy badań przeprowadzonych z udziałem zwierząt doświadczalnych. Na podstawie przedstawionego przeglądu piśmiennictwa można stwierdzić, że Escherichia coli szczep Nissle 1917 jest stosowany w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego, zwłaszcza w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Probiotyk może być wykorzystany także do leczenia chorych z zespołem jelita drażliwego i biegunek. Skuteczność tego szczepu w terapii choroby Leśniowskiego- Crohna nie jest jednoznacznie potwierdzona i wymaga prowadzenia dalszych badań.
DOI: 10.5604/17322693.1127882
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Escherichia coli [547 powiązanych rekordów]
     Probiotics [209 powiązanych rekordów]
     ulcerative colitis [165 powiązanych rekordów]
     Crohn’s disease [88 powiązanych rekordów]
     irritable bowel syndrome [79 powiązanych rekordów]