Sprzężone trieny kwasu linolenowego (conjugated linolenic acid – CLnA, super CLA) – źródła i działanie biologiczne

Agnieszka Białek 1, Marta Teryks 1, Andrzej Tokarz 1
1 - Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1238-1250
ICID: 1127881
Article type: Review article
 
 
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) charakteryzują się wielokierunkową aktywnością biologiczną. Wśród nich szczególne zainteresowanie badaczy budzą kwasy zawierające w łańcuchu węglowym układ sprzężonych wiązań podwójnych. Przykładem takich kwasów tłuszczowych są sprzężone dieny kwasu linolowego (conjugated linoleic acids - CLA) o licznych właściwościach prozdrowotnych oraz sprzężone trieny kwasu linolenowego, nazywane w skrócie CLnA (conjugated linolenic acids), a nawet „super CLA”. Są one izomerami pozycyjnymi i geometrycznymi kwasu oktadekatrienowego (C18:3), w których wiązania podwójne występują najczęściej w pozycjach 9, 11, 13 lub 8, 10, 12 łańcucha węglowego. Ich duże ilości można znaleźć w olejach roślinnych, m.in. otrzymywanych z nasion przepękli ogórkowatej (Momordica charantia), czy granatowca właściwego (Punica granatum). Celem niniejszej pracy było zebranie i omówienie przeglądu piśmiennictwa naukowego odnośnie aktualnych informacji dotyczących źródeł i potencjalnych właściwości prozdrowotnych sprzężonych trienów kwasu linolenowego (CLnA). Wyniki badań wskazują, że sprzężone trieny kwasu linolenowego (CLnA) mogą okazać się w przyszłości pomocne w prewencji i zwalczaniu wielu chorób, zwłaszcza cukrzycy, miażdżycy, otyłości, różnych typów nowotworów, w tym nowotworów sutka, prostaty czy jelita grubego. Spośród wielu potencjalnych mechanizmów ich działania, niezwykle ważnym wydaje się to, iż niektóre z kwasów CLnA mogą ulegać przekształceniu za pomocą odpowiednich oksydoreduktaz do CLA. W pełni zasadnym wydaje się prowadzenie dalszych badań nad właściwościami i możliwością zastosowania tej grupy kwasów tłuszczowych w profilaktyce wielu chorób.
DOI: 10.5604/17322693.1127881
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Conjugated linolenic acids [0 powiązanych rekordów]
     CLnA [0 powiązanych rekordów]
     super CLA [0 powiązanych rekordów]
     sprzężone trieny kwasu linolenowego [0 powiązanych rekordów]
     CLnA [0 powiązanych rekordów]
     super CLA [0 powiązanych rekordów]