Wybrane markery biologiczne w niektórych zmianach naczyniowych głowy i szyi

Zuzanna Gronkiewicz 1, Antoni Krzeski 1, Wojciech Kukwa 1
1 - Klinika Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1206-1215
ICID: 1126843
Article type: Review article
 
 
Anomalie naczyniowe dzieli się według współcześnie obowiązującego systemu klasyfikacji na guzy naczyniowe i malformacje naczyniowe, natomiast nieustalone jest w nim jeszcze miejsce naczyniakowłókniaka młodzieńczego. Przedstawiono ogólną charakterystykę wybranych markerów angiogenezy i remodelingu tkanek, w kontekście aktualnej wiedzy dotyczącej ich ekspresji w zmianach naczyniowych, w patofizjologii których te procesy odgrywają główną rolę. Skoncentrowano się na białkach będących przedmiotem wielokierunkowych badań głównie w onkologii, przede wszystkim ze względu na ich rolę w procesie neoangiogenezy i proliferacji guzów. Rzadko były one badane w zmianach naczyniowych. Pośrednim celem jest więc wskazanie możliwego kierunku prac nad patologiami naczyniowymi w określeniu ich profilu molekularnego, dokładniejszej klasyfikacji, a nade wszystko rozwoju nowych metod ich diagnostyki i terapii.
DOI: 10.5604/17322693.1126843
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     endoglin [10 powiązanych rekordów]
     Fli-1 [1 powiązanych rekordów]
     SPARC [2 powiązanych rekordów]
     ST-3 [0 powiązanych rekordów]
     SSTR [1 powiązanych rekordów]
     GLUT-1 [0 powiązanych rekordów]
     vascular anomalies [4 powiązanych rekordów]
     juvenile angiofibroma [11 powiązanych rekordów]