Spożycie ryb a ryzyko wystąpienia raka prostaty

Ewa Dybkowska 1, Franciszek Świderski 1, Bożena Waszkiewicz-Robak 1
1 - Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1199-1205
ICID: 1125649
Article type: Review article
 
 
W pracy omówiono zależności między spożyciem ryb, jako surowców bogatych w wielonienasycone długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (LC PUFA) omega-3, a ryzykiem wystąpienia nowotworu stercza. Wiele badań naukowych potwierdza korzyści zdrowotne wynikające ze spożycia ryb, ochronne właściwości LC PUFA omega-3 w stosunku do nowotworów gruczołu krokowego. Pojawiają się jednak doniesienia wskazujące na powiązania wysokiego spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) z ryzykiem zachorowania na raka stercza. Pewne znaczenie w etiologii tego schorzenia może mieć sposób przetwarzania i utrwalania ryb oraz inne czynniki nieuwzględniane we wcześniejszych analizach. Duża podatność PUFA na zmiany oksydacyjne, stosowana obróbka technologiczna ryb (wędzenie, obróbka termiczna w wysokich temperaturach) przyczyniają się do powstawania wielu związków, zwłaszcza takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i aminy heterocykliczne, które mogą mieć wpływ na powstawanie nowotworów, w tym raka stercza. Niezbędne jest zapewnienie w diecie odpowiedniej ilości LC PUFA omega-3 przez spożycie ryb i olejów rybich odpowiedniej jakości. Szczególną uwagę należy zwrócić na dużą podatność PUFA na procesy oksydacyjne oraz na sposób obróbki technologicznej, utrwalania i przechowywania ryb. Także zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska mogą znacznie obniżać oddziaływanie prozdrowotne PUFA i ryb, a nawet być przyczyną powstawania nowotworów, w tym raka stercza. Dalsze badania powinny być bardziej ukierunkowane na ocenę oddziaływania wyżej wymienionych czynników żywieniowych na rozwój tego typu nowotworów.
DOI: 10.5604/17322693.1125649
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     polyunsaturated fatty acids [19 powiązanych rekordów]
     fish [198 powiązanych rekordów]
     Diet [2028 powiązanych rekordów]
     prostate cancer [160 powiązanych rekordów]