Otyłość a nowotwory przewodu pokarmowego

Izabela Binkowska-Borgosz 1, Teresa Starzyńska 1, Wojciech Błogowski 2
1 - Katedra i Klinika Gastroenterologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 - Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1193-1198
ICID: 1125648
Article type: Review article
 
 
Ze względu na skalę i powszechność zjawiska oraz związek przyczynowo-skutkowy z wieloma chorobami, nadwaga i otyłość stanowią bardzo istotny problem zdrowotny XXI w. Nadmierna akumulacja tkanki tłuszczowej u człowieka jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia oraz narządu ruchu. Badania ostatnich lat wykazały, że występowanie otyłości jest także powiązane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób nowotworowych, w tym nowotworów przewodu pokarmowego. W ciągu ostatnich lat związek między zachorowalnością na te nowotwory a występowaniem otyłości został dobrze udokumentowany wieloma badaniami epidemiologicznymi. Autorzy przedstawiają stan wiedzy na temat głównych patomechanizmów wiążących metabolizm tkanki tłuszczowej z indukcją/progresją procesów nowotworzenia, zwłaszcza w obrębie przewodu pokarmowego, a także wyniki wybranych badań klinicznych, analizujących wpływ występowania otyłości u ludzi na ryzyko zachorowania na te nowotwory.
DOI: 10.5604/17322693.1125648
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Gastrointestinal Neoplasms [14 powiązanych rekordów]
     Obesity [1439 powiązanych rekordów]
     Insulin Resistance [774 powiązanych rekordów]
     hyperinsulinemia [13 powiązanych rekordów]