Witamina D w chorobach alergicznych

Joanna Pawlak 1, Anna Doboszyńska 2
1 - II Oddział Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii Oddechowej Samodzielnego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
2 - Klinika Pulmonologii – Oddział Pulmonologiczny Samodzielnego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1152-1170
ICID: 1120992
Article type: Review article
 
 
Witamina D jest czynnikiem pełniącym istotną rolę w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej. Oprócz wpływu na metabolizm kości, wykazuje działanie immunomodulujące i przeciwzapalne. Dominuje pogląd, że czynnik ten hamuje reakcje immunologiczne z udziałem limfocytów Th1 i Th17. Wpływ witaminy D na limfocyty Th2 nie jest jednoznaczny. Głównym działaniem witaminy D jest prawdopodobnie aktywacja limfocytów Treg. Zaobserwowano korzystny wpływ witaminy D w chorobach związanych z nadmierną aktywacją limfocytów Th1, takich jak stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste choroby zapalne jelit, cukrzyca typu 1 czy łuszczyca. Udział witaminy D w chorobach alergicznych, w których mają znaczenie reakcje zależne od zwiększonej aktywacji limfocytów Th2, jest kontrowersyjny. Ze względu na szeroki zakres działania witaminy D wydaje się, że pogląd ten może być uproszczony. W dotychczas przeprowadzonych badaniach obserwowano korzystny wpływ tego czynnika na przebieg chorób alergicznych. Wciąż jednak niewyjaśniona jest rola witaminy D w ich patogenezie. W oparciu o wyniki dotychczas przeprowadzonych badań i poznane mechanizmy oddziaływania witaminy D na poszczególne ogniwa układu immunologicznego, przedstawiono wpływ witaminy D na przebieg wybranych chorób alergicznych, takich jak astma alergiczna, atopowe zapalenie skóry i alergiczny nieżyt nosa, z uwzględnieniem możliwości wspomagania przez ten czynnik swoistej alergenowo immunoterapii.
DOI: 10.5604/17322693.1120992
PMID 25228524 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     vitamin D3 [20 powiązanych rekordów]
     asthm [0 powiązanych rekordów]
     atopic dermatitis [137 powiązanych rekordów]
     allergic rhinitis [172 powiązanych rekordów]
     Immunotherapy [492 powiązanych rekordów]