Receptory 5-HT7 a patofizjologia chorób afektywnych i działanie leków przeciwdepresyjnych

Krzysztof Tokarski 1, Magdalena Kusek 1, Joanna Sowa 1, Bartosz Bobula 1
1 - Zakład Fizjologii, Instytut Farmakologii, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1104-1113
ICID: 1120929
Article type: Review article
 
 
Przypuszcza się, że receptory 5-HT7 są zaangażowane w przebieg procesów patologicznych leżących u podłoża m.in.: zaburzeń poznawczych, zaburzeń rytmów okołodobowych, lęku i depresji. Receptory 5-HT7 odgrywają istotną rolę w modulacji sieci neuronalnych hipokampa, przez regulację pobudliwości komórek piramidowych, a także wpływając na przekaźnictwo GABA-ergiczne i glutaminergiczne w hipokampie. Sugeruje się, że przynajmniej w części wpływy wywierane przez receptory 5-HT7 na regulację rytmów okołodobowych są związane również z modulacją przekaźnictwa GABA‑ergicznego i glutaminergicznego w jądrach szwu. Wielokrotne podania selektywnych antagonistów receptorów 5-HT7 powodują desensytyzację receptorów w hipokampie. Podobny skutek obserwuje się po wielokrotnych podaniach klasycznych LPD. Chroniczny stres oraz podwyższone stężenie kortykosteronu podwyższają reaktywność receptorów 5-HT7 w hipokampie. Zmiany wywoływane przez LPD (osłabienie) w reaktywności receptorów 5‑HT7 są przeciwstawne do zmian wywoływanych przez kortykosteron. LPD odwracają zmiany w receptorach 5-HT7 wywołane wcześniej przez kortykosteron. Długotrwała blokada receptorów 5-HT7, podobnie jak wielokrotnie podawane klasyczne LPD, zapobiega zmianom wywoływanym przez chroniczny stres lub wielokrotnie podawany kortykosteron. W korze czołowej długotrwała blokada receptorów 5-HT7 obniża przekaźnictwo glutaminergiczne i zapobiega zmianom w przekaźnictwie glutaminergicznym i plastyczności synaptycznej wywoływanym przez stres. Dane te wskazują, że receptory 5-HT7 są zaangażowane w procesy związane z patofizjologią chorób afektywnych, a selektywni antagoniści receptorów 5-HT7, mogłyby się stać związkami prototypowymi do modelowania nowej klasy leków przeciwdepresyjnych lub przeciwlękowych.
DOI: 10.5604/17322693.1120929
PMID 25228519 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Antidepressants [76 powiązanych rekordów]
     affective disorders [30 powiązanych rekordów]
     frontal cortex [4 powiązanych rekordów]
     Hippocampus [165 powiązanych rekordów]
     5-HT [14 powiązanych rekordów]
     Serotonin [89 powiązanych rekordów]