Syntetyczna letalność jako funkcjonalne narzędzie w badaniach podstawowych oraz w terapii
przeciwnowotworowej

Monika Toma 1, Tomasz Skorski 2, Tomasz Śliwiński 1
1 - Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
2 - Department of Microbiology and Immunology, and Fels Institute for Cancer Research, Temple University, School of Medicine, Philadelphia, PA, USA
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1091-1103
ICID: 1119792
Article type: Review article
 
 
Z roku na rok liczba odnotowanych zachorowań na nowotwory drastycznie wzrasta. Poszukuje się narzędzi, które będą pozwalały eliminować zmienione komórki o fenotypie nowotworowym, nie tylko szybko, ale również bardzo specyficznie, nie uszkadzając przy tym komórek prawidłowych. Takie podejście terapeutyczne niesie za sobą zmniejszenie liczby jej działań niepożądanych, a więc także poprawę rekonwalescencji chorego. Nową nadzieją w stworzeniu skutecznej spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej, stało się odkrycie zjawiska syntetycznej letalności. Zauważono, że jednoczesne mutacje niektórych par genów mogą prowadzić do śmierci komórki, podczas gdy każdy z nich zmutowany indywidualnie nie wywołuje efektu letalnego. Ponieważ w komórkach nowotworowych dochodzi do licznych zmian w materiale genetycznym, odnajdując pary oddziałujących ze sobą w ten sposób genów, można się przyczynić do powstania potencjalnej terapii przeciwnowotworowej. Przypuszcza się, że proces taki wyewoluował, by uodpornić komórkę na uszkodzenia pojedynczych genów – dany szlak nie zależy wówczas od pojedynczego wariantu. Takie procesy komórkowe doprowadziły jednak do powstania chorób o złożonej etiologii, takich jak nowotwory. Obecnie prężnie rozwijająca się technika badania z użyciem iRNA, shRNA czy małocząsteczkowych inhibitorów, pozwala na odnajdywanie oddziaływań międzygenowych, mających znaczenie w powstawaniu zjawiska syntetycznej letalności. Umożliwia to nie tylko wykorzystanie tego zjawiska jako potencjalnej terapii przeciwnowotworowej, ale również jako narzędzia do identyfikowania funkcji nowo poznanych genów. Syntetyczna letalność pozwala także na poszerzenie wiedzy na temat biologii molekularnej nowotworów, która jest wykorzystana do stworzenia nowych i bardzo skutecznych spersonalizowanych terapii przeciwnowotworowych.
DOI: 10.5604/17322693.1119792
PMID 25228518 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     synthetic lethality [4 powiązanych rekordów]
     anticancer therapy [13 powiązanych rekordów]
     gene-gene interactions [1 powiązanych rekordów]
     iRNA [0 powiązanych rekordów]
     shRNA [3 powiązanych rekordów]
     small molecule inhibitors [1 powiązanych rekordów]