Antagoniści receptorów endotelinowych (ERA)
– krótka charakterystyka nowej grupy leków

Agata Kowalczyk 1, Michał Kołodziejczyk 2, Anna Gorąca 1
1 - Zakład Fizjologii Układu Krążenia, Międzywydziałowa Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 - Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1076-1080
ICID: 1119730
Article type: Review article
 
 
Endoteliny – śródbłonkowe peptydy, których właściwości są badane od ponad 25 lat, odgrywają
szczególną rolę w patofizjologii wielu chorób, głównie obejmujących układ sercowo-naczyniowy.
Najlepiej dotychczas zbadana endotelina-1 (ET-1) silnie kurczy naczynia krwionośne,
zwiększa wydalanie sodu i wody z organizmu, odpowiada za wzrost i proliferację komórek,
a także działa prozapalnie, wzmagając wytwarzanie reaktywnych form tlenu i azotu (RFT i RFA).
Jej niekorzystne działanie przyczynia się do rozwoju takich chorób jak nadciśnienie, miażdżyca,
niewydolność serca i nerek. Zarówno fizjologiczne, jak i patologiczne działanie endotelin
odbywa się za pośrednictwem swoistych receptorów: ETA i ETB. Blokowanie ich, a zwłaszcza
receptora ETA pozwala niwelować negatywne skutki działania endotelin. Długoletnia praca
nad stworzeniem leków o takim mechanizmie działania przyniosła rezultaty. Antagoniści receptorów
endotelinowych (ERA) to nowa klasa leków, która, jak dotąd, znalazła zastosowanie
w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Optymistyczne wyniki badań, potwierdzające
terapeutyczne działanie ERA także w innych schorzeniach pozwalają sądzić, że wskazania do
stosowania tych leków ulegną rozszerzeniu. W pracy pokrótce omówiono właściwości oraz
nowe kierunki badań preparatów z grupy ERA, stosowanych w farmakoterapii.
DOI: 10.5604/17322693.1119730
PMID 25228516 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     macitentan [1 powiązanych rekordów]
     ambrisentan [2 powiązanych rekordów]
     bosentan [11 powiązanych rekordów]
     Endothelins [5 powiązanych rekordów]
     endothelin receptor antagonists (ERA) [0 powiązanych rekordów]