Rola centrosomów w komórkach i ich potencjalny
udział w kancerogenezie

Aneta Białkowska 1, Aleksandra M. Koczorowska 1, Katarzyna Kluzek 2
1 - Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
2 - Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy; Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1050-1068
ICID: 1119029
Article type: Review article
 
 
Centrosomy są organellami komórkowymi zbudowanymi z pary centrioli otoczonej materiałem pericentriolarnym. W komórkach zwierząt odpowiadają za organizację mikrotubul w trakcie interfazy cyklu komórkowego, która jest uwarunkowana przebiegiem procesu nukleacji i elongacji mikrotubul, ich mocowaniem oraz uwalnianiem. Centrosomy biorą także udział w budowie podziałowego wrzeciona mitotycznego i segregacji chromosomów. Ponad sto lat temu zasugerowano, że struktury te mogą być związane z rozwojem chorób u ludzi, między innymi nowotworów. Komórki nowotworowe charakteryzuje częste występowanie zaburzeń centrosomów, zwłaszcza ich amplifikacja. Nieprawidłowe centrosomy mogą prowadzić do wielobiegunowej mitozy, której wynikiem jest wadliwa segregacja chromosomów i aneuploidia, główny rodzaj zaburzeń stabilności genomu obecny w guzach litych u ludzi. Właściwą liczbę centrosomów w komórkach warunkuje między innymi niezakłócony przebieg ich cyklu podziałowego. Wiele genów, których mutacje są często odnajdywane w nowotworach, koduje białka uczestniczące w regulacji tego cyklu. W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania potencjalnym udziałem centrosomów w procesie nowotworzenia, zwłaszcza że ich nieprawidłowości zaobserwowano we wczesnych zmianach przednowotworowych. Powszechna obecność nieprawidłowych centrosomów w komórkach nowotworowych oraz rola jaką pełnią w komórce sugeruje, że czynniki regulujące liczbę centrosomów mogą być potencjalnym celem terapii przeciwnowotworowych.
DOI: 10.5604/17322693.1119029
PMID 25228514 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     centrosomes [0 powiązanych rekordów]
     Microtubules [14 powiązanych rekordów]
     genome stability [1 powiązanych rekordów]
     Chromosomal Instability [7 powiązanych rekordów]
     centrosome aberrations [0 powiązanych rekordów]
     cancer [741 powiązanych rekordów]