Źródła antybiotyków w środowiskach naturalnych
i ich rola biologiczna

Agnieszka Zabłotni 1, Adam Jaworski 2
1 - Zakład Mikrobiologii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
2 - Zakład Genetyki Drobnoustrojów, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, obecne miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 1040-1049
ICID: 1119027
Article type: Review article
 
 
Antybiotyki są obecnie wykorzystywane na szeroką skalę nie tylko do zwalczania infekcji bakteryjnych, ale także do celów innych niż medyczne. Od wielu lat stosowane są jako stymulatory wzrostu trzody chlewnej, drobiu oraz w hodowlach ryb. W niezmienionej postaci trafiają do środowiska naturalnego, gdzie mogą pozostawać przez bardzo długi czas. Nadmierne wykorzystywanie antybiotyków jest przyczyną gwałtownego rozprzestrzeniania się lekooporności wśród bakterii chorobotwórczych i środowiskowych. Zarówno w tkankach organizmów wyższych jak i w wodach czy glebach, antybiotyki często osiągają stężenia określane jako subinhibicyjne – niższe niż stężenia hamujące wzrost drobnoustrojów. Stężenia takie w znaczący sposób wpływają na aktywność wielu genów bakteryjnych przez zmianę poziomu ich transkrypcji, ale także wzmaganie częstości mutacji. Powoduje to nabywanie przez bakterie wielu zmian, będących przejawem odpowiedzi komórki na stres. Subinhibicyjne stężenia antybiotyków indukują także transfer mobilnych elementów genetycznych na drogach horyzontalnego transferu genów, co dodatkowo przyczynia się do rozprzestrzeniania genów lekooporności, również wśród szczepów środowiskowych. Przedstawione dane wskazują na konieczność ograniczania i stałego monitorowania ilości używanych antybiotyków, mogących stanowić niebezpieczne zanieczyszczenie środowiska.
DOI: 10.5604/17322693.1119027
PMID 25228513 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     antibiotics [264 powiązanych rekordów]
     resistance [274 powiązanych rekordów]
     subinhibitory concentrations [0 powiązanych rekordów]