Nieparzyste i rozgałęzione kwasy tłuszczowe w tłuszczu mlecznym – charakterystyka i właściwości prozdrowotne

Agata Adamska 1, Jarosława Rutkowska 1
1 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Zakład Analiz Instrumentalnych w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 998-1007
ICID: 1118188
Article type: Review article
 
 
W pracy przeanalizowano stan wiedzy na temat nieparzystych i rozgałęzionych kwasów tłuszczowych występujących w tłuszczu mlecznym. Zwrócono szczególną uwagę na charakterystykę, syntezę w organizmie przeżuwaczy, czynniki kształtujące ich zawartość w tłuszczu mlecznym oraz na właściwości prozdrowotne tych związków. Do grupy nieparzystych i rozgałęzionych kwasów tłuszczowych są zaliczane głównie nasycone kwasy tłuszczowe z jedną lub kilkoma rozgałęzionymi grupami metylowymi występującymi w pozycji izo lub anteizo. Kwasy te są syntezowane głównie przez bakterie żwaczowe w organizmach przeżuwaczy i odkładane w ich tkankach (mleku i mięsie). Dlatego też mogą być wykorzystywane jako biomarker fermentacji żwaczowej w organizmach przeżuwaczy. W organizmie człowieka nieparzyste i rozgałęzione kwasy tłuszczowe są produktami egzogennymi, dzięki czemu wykazują specyficzne działanie. Wyniki badań z ostatniego dziesięciolecia wskazują, że nieparzyste i rozgałęzione kwasy tłuszczowe wykazują właściwości przeciwnowotworowe. Rozgałęzione kwasy tłuszczowe mogą się przyczyniać do redukcji zachorowań na martwicze zapalenie jelit. Ponadto grupa tych związków ma wpływ na właściwe działanie tkanek oraz funkcjonowanie i rozwój jelit noworodka. Natomiast nieparzyste kwasy tłuszczowe są uznawane za biomarkery spożycia tłuszczu mlecznego przez ludzi. Dotychczas nie wszystkie mechanizmy działania omawianej grupy związków zostały dokładnie poznane, a ich dogłębne zbadanie umożliwi właściwe wykorzystanie tych cennych związków, zarówno w profilaktyce jak i w terapii.
DOI: 10.5604/17322693.1118188
PMID 25228507 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Fatty Acids [165 powiązanych rekordów]
     odd- and branched-chain fatty acids [0 powiązanych rekordów]
     milk fat [11 powiązanych rekordów]
     Anti-cancer activity [2 powiązanych rekordów]