Koty i psy jako rezerwuar
Staphylococcus aureus

Karolina Bierowiec 1, Katarzyna Płoneczka-Janeczko 1, Krzysztof Rypuła 1
1 - Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 992-997
ICID: 1117546
Article type: Review article
 
 
Od wielu lat uważa się, iż Staphylococcus aureus MRSA jest patogenem typowym dla człowieka. Jednak w medycynie weterynaryjnej zakażenia gronkowcem złocistym są również poważnym problemem zarówno u zwierząt towarzyszących człowiekowi, jak i gospodarskich. Zwierzęta mogą być zakażone lub mogą być nosicielami szczepów MSSA i MRSA. Koty i psy są potencjalnym rezerwuarem patogenu dla ludzi, gdyż jest możliwa transmisja gronkowca złocistego między zwierzęciem a człowiekiem. Dlatego ważne jest ustalenie poziomu nosicielstwa gronkowca złocistego u zwierząt towarzyszących oraz czynników ryzyka związanych z możliwością transmisji patogenu między człowiekiem a zwierzęciem.
DOI: 10.5604/17322693.1117546
PMID 25228506 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dog [70 powiązanych rekordów]
     cat [31 powiązanych rekordów]
     MSSA [3 powiązanych rekordów]
     mrsa [85 powiązanych rekordów]