Naprawa DNA przez wycinanie zasad azotowych
w chorobie Alzheimera

Dominik Kwiatkowski 1, Tomasz Śliwiński 1
1 - Katedra Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 976-986
ICID: 1114036
Article type: Review article
 
 
Choroba Alzheimera (AD - Alzheimer Disease), jest najczęstszą chorobą neurodegeneracyjną u ludzi powyżej 65 roku życia. Szacunkowe dane podają, że na AD w Polsce choruje prawie 200 tys. osób, natomiast na świecie na ten typ schorzenia cierpi około 30 mln ludzi. Prognozy wskazują, że w krajach rozwiniętych liczba osób dotkniętych chorobami otępiennymi, w tym AD do 2025 r. wzrośnie od kilkudziesięciu do kilkuset procent w porównaniu do 1980 r. Patogeneza AD nadal nie została do końca wyjaśniona, a wyniki badań przeprowadzonych do tej pory sugerują jej wieloczynnikowość, w której istotną rolę odgrywają wiek oraz czynniki genetyczne i środowiskowe. Istnieją przesłanki wskazujące związek między oksydantami wprowadzającymi uszkodzenia do materiału genetycznego oraz zmniejszeniem aktywności enzymów odpowiedzialnych za ich naprawę, a zmianami neurodegeneracyjnymi. W pracy omówiono doniesienia literaturowe obejmujące związek między poziomem aktywności głównego systemu usuwającego uszkodzenia oksydacyjne DNA, czyli systemu naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych (BER - Base Excision Repair) a występowaniem AD. Podkreśla się także istotną rolę zmienności w genach kodujących białka BER, w modulowaniu aktywności tego systemu naprawy DNA. Wskazuje to na możliwość poznania mechanizmu powstawania AD opartego o system BER, co w przyszłości może się przyczynić do określenia molekularnych markerów tego schorzenia.
DOI: 10.5604/17322693.1114036
PMID 25055036 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Alzheimer’s Disease [161 powiązanych rekordów]
     oxidative DNA damage [6 powiązanych rekordów]
     base excision repair pathway [0 powiązanych rekordów]
     genetic polymorphism [111 powiązanych rekordów]