Reakcja nadwrażliwości kontaktowej Tc1 zależna, jej mechanizm i regulacja

Magdalena Zemelka-Wiącek 1, Marian Szczepanik 1
1 - Katedra Biologii Medycznej, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 955-969
ICID: 1111925
Article type: Review article
 
 
Reakcja nadwrażliwości kontaktowej (CHS) na hapteny jest klasycznym przykładem odpowiedzi komórkowej. W fazie efektorowej CHS można wyróżnić dwa kolejno występujące po sobie etapy: fazę wczesną występującą już dwie godziny od kontaktu z haptenem oraz fazę późną rozwijającą się po około 24 godzinach, a mediowaną przez limfocyty efektorowe TCRαβ+. W zależności od użytego haptenu oraz szczepu myszy komórkami efektorowymi są limfocyty pomocnicze CD4+ Th1 lub limfocyty cytotoksyczne CD8+ Tc1. W inicjacji CHS główną rolę odgrywają limfocyty NKT wspomagające komórki B1 w wytwarzaniu swoistych przeciwciał IgM. Wystąpienie fazy wczesnej jest niezbędne do rekrutacji komórek T efektorowych do miejsca depozycji haptenu i rozwinięcia się pełnej reakcji zapalnej. Reakcja CHS jest kontrolowana w fazie indukcyjnej i efektorowej przez komórki regulatorowe (Treg) CD4+. Nowe spojrzenie na mechanizmy negatywnej regulacji reakcji CHS zależnej od komórek Tc1 CD8+ to supresja wywołana naskórnym (EC) podaniem antygenu białkowego. Aplikacja antygenu DNP-BSA na skórę, w opatrunku z gazy, prowadzi do wytworzenia stanu tolerancji. Powoduje to powstanie komórek Treg o fenotypie TCRαβ+CD4+CD25+Foxp3+, które działają przez bezpośredni kontakt komórek Treg–Tef, a hamowanie odpowiedzi odbywa się z udziałem molekuły CTLA-4. Wspomniana metoda wywołania tolerancji może się przyczynić do opracowania nowej metody terapeutycznej reakcji alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, cechującej się bezinwazyjnością, prostotą użycia oraz brakiem działań niepożądanych.
DOI: 10.5604/17322693.1111925
PMID 25055034 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     contact hypersensitivity [5 powiązanych rekordów]
     Tc1 lymphocyte [0 powiązanych rekordów]
     Treg cells [4 powiązanych rekordów]
     epicutaneous immunization [2 powiązanych rekordów]