Zespoły paranowotworowe a choroby reumatyczne

Jerzy Świerkot 1, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska 2, Katarzyna Bogunia-Kubik 3
1 - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - III Katedra Pediatrii, Klinika Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Oddział Immunologii Klinicznej i Pediatrii, WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
3 - Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 944-954
ICID: 1111924
Article type: Review article
 
 
Zespoły paranowotworowe, którym poświęcona jest praca, są grupą heterogenicznych zaburzeń związanych z chorobami nowotworowymi, ale nie są bezpośrednio spowodowane przez fizyczne skutki guza pierwotnego lub jego przerzutów. Mogą poprzedzać pojawienie się procesu rozrostowego, występować jednocześnie lub ujawniać się w trakcie choroby nowotworowej. Zespoły paranowotworowe mogą być wywołane bezpośrednio przez toksyny wytwarzane przez komórki guzów, powstawać w przebiegu reakcji nadwrażliwości, albo być skutkiem uwolnienia wewnątrzkomórkowych antygenów. Ze względu na często podobne objawy ogólnoustrojowe bardzo istotna jest ocena zależności chorób reumatycznych i nowotworów. Większość reumatologicznych zespołów paranowotworowych trudno zróżnicować od idiopatycznych schorzeń reumatologicznych. Do najczęstszych zespołów paranowotworowych należą: zapalenia stawów przypominające reumatoidalne zapalenie stawów, idiopatyczne miopatie zapalne, osteoartropatia przerostowa, zapalenie naczyń i objaw Raynauda. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące objawów reumatologicznych będących zespołami paranowotworowymi, immunogenetycznego podłoża zespołów paranowotworowych oraz towarzyszących im objawów reumatologicznych.
DOI: 10.5604/17322693.1111924
PMID 25055033 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     paraneoplastic syndrome [23 powiązanych rekordów]
     Rheumatic Diseases [46 powiązanych rekordów]
     choroby reumatyczne [19 powiązanych rekordów]