Autofagia, nowe perspektywy w terapii przeciwnowotworowej

Natalia Lisiak 1, Ewa Totoń 1, Maria Rybczyńska 1
1 - Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2014; 68 925-935
ICID: 1111361
Article type: Review article
 
 
Autofagia, której rolą jest degradacja zbędnych lub uszkodzonych elementów komórek, jest niezwykle istotna w wielu ludzkich chorobach, zwłaszcza nowotworach. Proces ten wpływa różnorako na etapy inicjacji i progresji nowotworu, co jest spowodowane nakładaniem się ścieżek sygnałowych autofagii i kancerogenezy. Jednak, ze względu na złożoność raka jako choroby układowej, o losie komórki nowotworowej nie decyduje jedna ścieżka sygnałowa. Przewlekłe zahamowanie autofagii promuje nowotworzenie, wskutek niestabilności genomu, wadliwego wzrostu komórek, a także w wyniku stresu komórkowego. Jednak zwiększona indukcja autofagii może się stać mechanizmem pozwalającym na przetrwanie komórek guza w stanie niedotlenienia, kwasicy lub pod wpływem chemioterapii. Dlatego też w rozwoju nowotworu, proces autofagii należy rozpatrywać dwukierunkowo. Określenie molekularnych mechanizmów leżących u podstaw procesu autofagii i jej roli w nowotworzeniu jest podstawowym elementem strategii przeciwnowotworowej. Głównym celem nowoczesnej onkologii, który ostatecznie powinien doprowadzić do powstania spersonalizowanego leczenia pacjentów, jest możliwość przewidywania odpowiedzi konkretnego typu nowotworu na zastosowany lek. Wyniki badań in vitro i in vivo, przedstawiają ogrom relacji zachodzących między zmianami w genomie, a odpowiedzią na zastosowaną terapię. Informacje te wskazują na mechanizm i tym samym punkt docelowego działania leków. Celem artykułu jest omówienie molekularnego podłoża autofagii i roli tego procesu w terapii nowotworów, co może ułatwić zrozumienie relacji autofagia-rak i wskazać kierunek projektowania nowych leków o aktywności przeciwnowotworowej.
DOI: 10.5604/17322693.1111361
PMID 24988612 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Autophagy [66 powiązanych rekordów]
     cancer [741 powiązanych rekordów]
     targeted therapy [47 powiązanych rekordów]